MOBIELE APPSCUSTOM SOFTWARE
20/11/2023 • Stijn Huygh

5 manieren om de nauwkeurigheid van GPS-locatie te verbeteren voor mobile app development

Als ontwikkelaars begrijpen we dat GPS-nauwkeurigheid de ruggengraat is van veel mobiele applicaties, van navigatie tot locatiegebaseerde diensten. De nauwkeurigheid van de GPS-functionaliteit van je app kan de gebruikerservaring maken of kraken. In dit artikel geven we je vijf praktische manieren om de GPS-nauwkeurigheid van je mobiele applicatie te verbeteren en ervoor te zorgen dat je gebruikers nooit meer verloren lopen.

Hoe slechte GPS-nauwkeurigheid het succes van mobiele applicaties kraakt: praktijkvoorbeeld

Laten we beginnen met een praktisch voorbeeld van hoe een slechte nauwkeurigheid van GPS-locaties ertoe kan leiden dat je mobiele applicatie ernstig faalt.

Voorbeeld

Elise heeft je nieuwe mobiele applicatie, Commuter, gedownload. De app belooft haar woon-werkervaring te verbeteren door tijdige meldingen te geven over haar bushaltes en geschatte aankomsttijden. Tot haar ontzetting zijn de prestaties van je app echter inconsistent. Terwijl het op sommige dagen nauwkeurige realtime updates biedt, ontvangt ze de meldingen op andere dagen te laat of te vroeg. Geen wonder dat Elise gefrustreerd is en haar ontevredenheid over je mobiele applicatie deelt via een negatieve beoordeling.

Wat gaat er mis met de nauwkeurigheid van GPS locaties?

Jij, als ontwikkelaar, staat perplex. Je hebt tenslotte de standaard GPS-algoritmen van het platform geïntegreerd, dus waarom deze inconsistentie? De app berekent haar gemiddelde snelheid op basis van het verschil tussen GPS-locaties en de tijd tussen deze updates. Het is geprogrammeerd om haar op de hoogte te stellen van haar bushalte zodra haar GPS-coördinaten binnen een straal van 100 meter van het station vallen. Hoewel dit logisch klinkt, komen de resultaten in de praktijk niet overeen met de verwachtingen.

Wat veroorzaakt een slechte GPS-nauwkeurigheid?

Het probleem komt voort uit de inherente onnauwkeurigheden in GPS-locatiegegevens. Hoewel GPS-locaties een foutmarge kennen, doorgaans uitgedrukt in meters met een betrouwbaarheidsinterval van 68%, houdt deze marge geen rekening met de invloed van GPS-signaalreflecties, ook wel bekend als multipath-fouten.

Multipath-fouten treden op wanneer GPS-signalen weerkaatsen op objecten of oppervlakken voordat ze de antenne van de GPS-ontvanger bereiken. Stedelijke gebieden met hoge gebouwen en een dichte infrastructuur zijn bijzonder gevoelig voor GPS-signaalreflecties. De reflectie van signalen van wolkenkrabbers, voertuigen en andere constructies kan een complexe signaalomgeving creëren, wat leidt tot onvoorspelbare onnauwkeurigheden in de locatie.

GPS-signaalreflecties kunnen het signaal kilometers verleggen, waardoor de app mogelijk ten onrechte aangeeft dat Elise haar bestemming al heeft bereikt of nog kilometers verwijderd is.

Uitdagingen van GPS-signaalreflecties voor ontwikkelaars van mobiele apps

GPS-signaalreflecties vormen verschillende uitdagingen voor ontwikkelaars van mobiele apps:

  • Onnauwkeurige positionering: GPS-signaalreflecties kunnen ervoor zorgen dat de GPS-ontvanger een onjuiste positie berekent. Wanneer het gereflecteerde signaal iets later arriveert dan het directe signaal, kan de ontvanger het interpreteren alsof het uit een andere hoek komt, wat leidt tot onnauwkeurige positieschattingen.
  • Inconsistente metingen: GPS-signaalreflecties zijn vaak inconsistent, waardoor het voor ontwikkelaars moeilijk is om te voorspellen wanneer en waar ze zullen optreden. Deze inconsistentie kan resulteren in verschillende niveaus van onnauwkeurigheid, wat een uitdaging vormt bij het ontwerpen van locatieafhankelijke diensten.

Hoe kan je de nauwkeurigheid van GPS-locaties verbeteren?

Om de uitdagingen van GPS-signaalreflecties het hoofd te bieden en de gebruikerservaring te verbeteren, is een vernieuwde strategie noodzakelijk.

Hier zijn enkele innovatieve strategieën om de nauwkeurigheid van GPS-locaties van de mobiele Commuter-app in het bovenstaande voorbeeld te verbeteren:

  • GPS-locaties filteren: Het is van cruciaal belang om locatie-updates met onnauwkeurigheden groter dan 100 meter te negeren. Dit zorgt ervoor dat alleen de meest betrouwbare gegevens worden gebruikt voor berekeningen.
  • Gebruikmaken van aanvullende sensorgegevens: Integreer gegevens van accelerometers om de GPS-nauwkeurigheid te verbeteren. Gebruik een snelheids-Verlet-algoritme om locaties te voorspellen op basis van de accelerometergegevens. Combineer deze voorspellingen met behulp van een Kalman-filter, waarbij rekening wordt gehouden met de onzekerheid van elke gegevensbron, het locatiesignaal wordt gestabiliseerd en een nauwkeurigere voorspelling wordt geboden.
  • Projectie-algoritmen voor busroutes: Omdat Elise met de bus pendelt, kunnen projectie-algoritmen worden gebruikt om haar locatie af te stemmen op de route van de bus. Dit kan worden bereikt door de route bij benadering te schatten met behulp van gegevens van verschillende bushaltes.
  • Crowdsourced Wi-Fi SSIDs: Een andere innovatieve aanpak omvat het crowdsourcen van Wi-Fi SSID's (Service Set Identifiers). Deze SSID's kunnen fungeren als locatiemarkers en bieden extra gegevenspunten om de locatienauwkeurigheid te verfijnen.
  • Bluetooth-bakens voor verbeterde nauwkeurigheid: Het detecteren van crowdsourced Bluetooth-bakens kan ook dienen als locatie-updates. Door gebruik te maken van deze BLE-bakens kan je de nauwkeurigheid van de app verder verbeteren.

Door deze strategieën te implementeren verbetert de Commuter app zijn nauwkeurigheid aanzienlijk, waardoor een consistente en betrouwbare gebruikerservaring wordt gegarandeerd. Als gevolg hiervan kunnen Elise en andere gebruikers genieten van tijdige en nauwkeurige updates, wat leidt tot positieve recensies en algemene klanttevredenheid.

📱 Conclusie

Hoewel de uitdagingen waarmee de Commuter app wordt geconfronteerd misschien uniek lijken, weerspiegelen ze hindernissen uit de praktijk waar veel ontwikkelaars van mobiele apps mee te maken krijgen. Bij ACA hebben we met succes deze uitdagingen het hoofd geboden met behulp van de hierboven beschreven strategieën. Hoewel GPS een waardevol hulpmiddel is, is het begrijpen van de beperkingen ervan en het aanvullen van de gegevens met andere technologieën essentieel voor het garanderen van betrouwbare locatiegebaseerde diensten.

Op zoek naar een ervaren partner voor mobile app development?