designers ACA Group
CREATIEFDESIGNGRAPHIC DESIGN
04/07/2018 • Ibn Renders

“MAKE IT POP”: 5 Stappen die je als designer kan volgen bij vage feedback

Ken je dat gevoel wanneer je wakker wordt na een geweldige nacht? Of dat gevoel van het eerste slokje versgezette koffie? Het gevoel dat je krijgt als je 's morgens jouw laptop opent om aan een mooie dag te beginnen... en dan in de design hel te belanden als je de laatste e-mail van één van je klanten leest: "Het ontwerp is mooi, maar het moet eruit springen!" Zeg maar dag tegen jouw mooie dag, en hallo ellende. Heb je genoeg van dergelijke vage feedback? Ik ook!

Before we get to the steps of dealing with vague feedback, you should know the difference between constructive and vague feedback. If someone gives you comments in a detailed manner about what they like and don’t like, that’s constructive feedback. Perhaps you don’t agree with everything they say, but you can have a conversation and improve your design. Now vague feedback, that’s another story… “make it pop”, “can you add premium effects” or “this doesn’t look sexy enough” is feedback we all hate. You don’t know what the client means, so there’s no way you can improve your design. This is vague feedback and it can seriously ruin your day! But if you try the following 5 steps, it’ll help you deal with these kinds of situations.

Voor we stapsgewijs gaan kijken hoe je met vage feedback om kan gaan, moet je het verschil weten tussen opbouwende en vage feedback. Als iemand je gedetailleerd opmerkingen geeft
over wat ze wel en niet leuk vinden, dan is dat opbouwende feedback. Misschien ben je het niet eens met alles wat er wordt gezegd, maar kan je erover praten en je ontwerp
verbeteren. En dan nu vage feedback, dat is een compleet ander verhaal... "het moet eruit springen", "kun je fancy effecten toevoegen", of "dit ziet er niet sexy genoeg uit" is feedback waar we allemaal een hekel aan hebben. Je weet niet wat de klant bedoelt, dus je kan jouw ontwerp gewoon niet verbeteren. Dat is vage feedback en het kan je dag serieus verpesten! Maar de volgende 5 stappen kunnen jou helpen om met dit soort situaties om te gaan.

1. Adem in en laat alle woede los.

take a breath

Reageer nooit onmiddellijk met een boze of agressieve e-mail waarin je jouw werk verdedigt alsof het een meesterwerk betreft dat miljoenen waard is. Sta even op, haal adem. Denk aan puppy's en kittens. Luister naar iets dat ontspant.

When you answer to vague feedback in an aggressive or defensive way, you’ll probably get a likewise answer with feedback that’s even weirder. Or in the worst case, they’ll search for another designer. This isn’t the outcome you want. The thing you want is feedback you can work with. So don’t take the vagueness personal and answer in a polite and clear way. This way your client will realise you take the project seriously and want to deliver a design you’re both happy with.

Als je op een agressieve of defensieve manier reageert op vage feedback, krijg je waarschijnlijk een soortgelijk antwoord met feedback die nog vager is. In het ergste geval gaan ze op zoek naar een andere designer. Dat is natuurlijk niet het resultaat waar je op uit bent. Wat je wil is feedback waar je iets mee kan doen. Vat de vaagheid dus niet persoonlijk op en antwoord op een beleefde en duidelijke manier. De klant realiseert zich dan dat je het project serieus neemt en een ontwerp wilt afleveren waar jullie allebei blij mee zijn.

2. Stel duidelijke vragen

ask clarifying questions

Je kan ontwerpen niet verbeteren op basis van feedback van het type 'het moet eruit springen, fancy of sexy'. Probeer dus om te begrijpen wat je klanten echt willen vertellen door verduidelijkende vragen te stellen. Als je bijvoorbeeld wil weten wat de betekenis is van 'het moet eruit springen' kun je vragen om een voorbeeld van een logo waarvan de klant denkt dat het 'eruit springt'. Hoe specifieker je de vraag stelt, hoe gedetailleerder het antwoord hopelijk is.

Denk eraan dat dit niet betekent dat je het eens bent met de feedback van je klant. Het gaat erom dat je begrijpt wat de klant wil. Dus wees geduldig en stel genoeg vragen. Als je geen antwoord op je vragen krijgt, probeer dan een meeting of een videogesprek te plannen.

3. Stel nieuwe opties voor

try new options

Build on the answers of your previously asked questions and present your client with some options about which changes you can make to the design. Search for examples and make sure they understand exactly what you’re trying to communicate. Tell them for example that you can change the colors and then show them a couple of color schemes so they can actively help choosing. While you’re giving these options, you’ll probably get feedback out of your client they didn’t think of before.

Bouw voort op de antwoorden van vragen die je eerder hebt gesteld en stel je klant een paar opties voor om het ontwerp te veranderen. Zoek naar voorbeelden en zorg ervoor dat ze precies begrijpen wat je probeert te communiceren. Vertel bijvoorbeeld dat je de kleuren kunt veranderen en laat ze dan een paar kleurenschema's zien, zodat ze actief kunnen helpen kiezen. Terwijl je deze opties geeft, krijg je waarschijnlijk feedback van je klant waar ze eerder niet aan hebben gedacht.

4. Motiveer jezelf!

motivate yourself: YOU ROCK!

Voordat we naar de laatste stap gaan... eerst even iets om je op te vrolijken. Wees niet verdrietig over hoe je dag is begonnen. Weet je nog die koffie die je eerder dronk? Neem nog een kopje en laten we dan verder gaan met ons proces van omgaan met vage feedback.

Wij begrijpen dat het jammer kan zijn als je zo je best moet doen om achter de mening te komen van mensen die zich blijkbaar niet gewoon duidelijk kunnen uitdrukken in hun eerste e-mail. Maar gebruik dit als een kans om jezelf te verbeteren. Laat dit je motivatie zijn! Misschien leer je een nieuwe vaardigheid door verder te kijken dan je comfort zone? Vaak is het zo dat je nadat je actief hebt geprobeerd om bruikbare feedback te krijgen, zelf opeens met nieuwe ideeën komt voor je huidige project, of zelfs voor een heel ander project. Feedback kan je ego kwetsen, vooral als het op een vreemde manier wordt gecommuniceerd, maar het kan er ook voor zorgen dat je geaard blijft. Gebruik feedback om jezelf te verbeteren en te motiveren!

5. Voorkom vage feedback in de toekomst

prevent vague feedback in the future

Ervaringen als deze kunnen je helpen zelf beter te worden, maar ze kunnen ook je ontwerpproces verbeteren. Ga terug naar het begin en probeer te begrijpen waarom die bepaalde persoon je zulke vage feedback heeft gegeven. Misschien heb je net je 'design_v1.pdf' opgestuurd met de vraag "Wat vind je ervan?" Misschien ben je te vroeg aan het ontwerp begonnen, zonder eerst vragen te stellen? Probeer stap 2 en 3 in de toekomst als preventieve maatregel te gebruiken. Stel verduidelijkende vragen en geef de klant opties over hoe het resultaat eruit zou kunnen zien. Als je om feedback vraagt, stuur dan ook enkele vragen zoals "Wat vindt u van het lettertype?" of "Ik denk dat er te weinig witruimte is, wat vindt u?" Dit zal de persoon aan de andere kant aanmoedigen om gedetailleerder te antwoorden.

We weten dat we altijd te maken zullen hebben met dit soort feedback. Jij en alle andere designer op aarde zullen zich er ook altijd aan ergeren. Maar laten we toch proberen om het op een positieve manier te benaderen, zodat klanten het ontwerp krijgen dat ze willen. Het levert jou immers ook een geweldige ervaring op om datgene te creëren.

Wil je er meer over lezen? We hebben ook blogs geschreven over de do's en dont's als je het oneens bent met klanten en hoe je kunt designen voor optimale gebruikers-klant-developer relaties. Veel leesplezier!