DATA & AIMACHINE LEARNINGINNOVATIEDATA
22/12/2019 • Stijn Schutyser

Artificial Intelligence toegelicht: superkrachten voor mensen

We denken bij superkrachten vaak aan superhelden zoals Superman, Wonderwoman en vele anderen. Maar wat zou je zeggen als ik je zou vertellen dat jij dankzij Artificial Intelligence ook over superkrachten kunt bezitten?

Artificial Intelligence (AI) wordt doorgaans omschreven als het vermogen van een machine om cognitieve functies uit te voeren die worden geassocieerd met de menselijke geest. Zoals bewustzijn, onderbouwing en het vermogen om te leren en problemen op te lossen. AI-machines zijn hier in sommige gevallen veel beter in dan wij.

AI is niet één technologie. Het is een mix van verschillende technologieën die menselijke prestaties kunnen overtreffen of verbeteren, met name als het complexe repetitieve taken betreft waarvoor heel veel gegevenspunten zijn vereist. Elke technologie in een AI-toolbox bestaat uit een bouwblok dat één bepaalde taak bijzonder goed en oneindig kan uitvoeren, zonder ooit te klagen.

Je hebt twee dingen nodig om deze formidabele kracht te benutten: heel veel gegevens en een wiskundig model dat je kunt trainen. Dat wiskundige model bestaat, simpel gezegd, uit een formule die output genereert op basis van de gegevens die jij invoert. Maar er gelden wel regels voor die gegevens. Om optimaal te profiteren van de enorme mogelijkheden die AI biedt, moeten je gegevens zichtbaar en adequaat zijn, moeten ze worden aangevuld met externe gegevens, en ook representatief zijn voor je doelgroep. Klik hier om de blog te lezen die we hier eerder over hebben geschreven: ‘Zijn jouw gegevens klaar voor Artificial Intelligence?”.

Nee, wij helpen robots niet aan de macht

We hebben dus alleen gestructureerde gegevens en een wiskundig model nodig om mensen superkrachten te geven. Maar ... moeten we niet bang zijn voor de gevolgen?

Machtige robots die de mensheid in de nabije toekomst overheersen, dat is een beeld dat vaak door de media wordt geschetst. Zoals HAL 9000 uit 2001: A Space Odyssey, Skynet uit de Terminator-reeks en de androïden uit I, Robot. En dergelijke voorbeelden vinden we ook elders: beroemde wetenschappers zoals Stephen Hawking hebben ons al gewaarschuwd voor de gevaren die geavanceerde AI met zich mee zou kunnen brengen.

gif about robots taking over the world

Nou, dat was het dan. Er resteren ons nog enkele goede jaren voordat AI de wereld overneemt en de mensheid onderwerpt. Toch? Nee, niet echt. Het wemelt van de voorbeelden binnen de populaire cultuur en wetenschap (en fictie), maar AI is absoluut nog niet geavanceerd genoeg om de wereld over te nemen. Dat is bovendien niet wat bij ACA voorop staat. Tenminste, niet op dit moment ...

We concentreren ons niet op Artificial Intelligence dat is gericht op het vervangen van mensen, maar op augmented intelligence. Bij augmented intelligence wordt technologie benut om mensen aan te vullen en te ondersteunen, mensen blijven een centrale rol vervullen binnen het besluitvormingsproces. Dankzij augmented intelligence kunnen we mensen superkrachten geven: de toekomst voorspellen, processen op eerder ongekende wijze optimaliseren, helpen bij het nemen van beslissingen en nog veel meer.

Waar wordt AI dan voor ingezet?

Artificial Intelligence biedt bedrijven voordelen op 4 gebieden:

 1. het betrekken van je klanten, bijvoorbeeld door gesprekscycli in te korten met behulp van chatbots;
 2. het bieden van meer mogelijkheden aan je werknemers, bijvoorbeeld door repetitieve taken te automatiseren, zodat zij zich kunnen richten op creativiteit of op taken die moeilijker zijn te automatiseren;
 3. het transformeren van producten en diensten, bijvoorbeeld door toegevoegde waarde te bieden met nieuwe diensten;
 4. het optimaliseren van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door kosten te verminderen met behulp van voorspellingen en goede inzichten.

Bedrijven zetten AI tegenwoordig voornamelijk in bij de onderstaande 5 business cases. Ik heb ter verduidelijking bij elke business case een concreet voorbeeld gegeven op basis van een service die velen wel kennen: Google Maps.

 1. Voorspellen: events en resultaten voorzien. Bijvoorbeeld: Google Maps voorspelt hoe lang je onderweg bent naar je werk met het door jou gekozen vervoer. We hebben dankzij een voorspellend model de voorraadkosten van een van onze cliënten met bijna 75% kunnen verminderen. Lees hier meer over in deze blog.
 2. Automatiseren: taken afhandelen zonder menselijke tussenkomst. Bijvoorbeeld: Google Maps bepaalt eerst waar je woont en werkt en vraagt bij vertrek vanaf je werk of je naar huis wilt navigeren.
 3. Inzichten: patronen en trends herkennen en begrijpen. Google Maps zal in dit geval niet alleen gebruikers inzichten bieden (bijvoorbeeld melden dat er files zijn) maar ook adverteerders: hoe lang zijn mensen onderweg, wanneer werken ze thuis enzovoort.
 4. Personaliseren: content en gebruikerservaringen afstemmen op specifieke gebruikers en aanbevelingen doen op basis van hun profiel. Dit is waarschijnlijk bekende kost voor mensen die de functies van Netflix ('Aanbevolen voor jou') of Spotify ('Wekelijkse ontdekkingen') gebruiken. Google Maps doet dit ook, bijvoorbeeld door je langs de route te wijzen op locaties die mogelijk interessant zijn voor jou.
 5. Beschrijven: complexe besluitvorming op basis van meerdere factoren. Google Maps meldt bijvoorbeeld dat je de volgende afslag op de snelweg moet nemen om je bestemming te bereiken en de file te vermijden.

artificial intelligence explained

Wat is het belang van AI voor mijn bedrijf?

Kan jij je nog herinneren dat we vroeger camerarolletjes gebruikten om foto's te maken? Kodak was begin 2000 nog een bekende en bloeiende onderneming, maar anticipeerde onvoldoende op de kansen die de overgang naar digitale fotografie met zich meebracht en moest in 2012 faillissement aanvragen met een schuld van 6,8 miljard Amerikaanse dollars.

Ongeacht of je het een digitale verstoring, transformatie of revolutie noemt: het is een feit dat bedrijven die de overstap naar digitaal nu niet wagen het mogelijk niet zullen overleven (Cisco 2015). En ook als je bedrijf nog steeds actief is, wordt de investering in digitale mogelijkheden gezien als een manier om een inhaalslag te maken. Iedereen weet nu hoe groot de voordelen zijn van een digitale overstap.

Veel mensen realiseren zich echter nog niet wat Artificial Intelligence voor hen kan betekenen.

Het probleem is niet dat Kodak niets met digitale fotografie deed – ze hebben het nota bene zelf bedacht – maar ze hebben de mogelijkheden ervan niet benut om de industrie te transformeren. AI zal, net zoals digitale transformatie dat deed, industrieën veranderen. AI zal de relatie tussen bedrijven en technologie veranderen, de druk op gekwalificeerde arbeidskrachten verminderen, besluitvormingsprocessen voor het management vereenvoudigen en een revolutie veroorzaken voor bedrijfsmodellen (Observer 2016).

Maak niet dezelfde fout als Kodak als het om AI gaat. Stop met kijken naar de technologie zelf en verdiep je in de gevolgen. Dat is in ieder geval wat de concurrentie doet.

AI artificial intelligence explained

De gesimuleerde cijfers hierboven laten zien waarom het belangrijk is dat je nu begint met het invoeren van AI (zie overzicht van de koplopers). Hoe sneller je dit doet, hoe hoger je winst op de langere termijn. Ja, het implementeren van AI vergt veel resources, maar de voordelen wegen absoluut op tegen de investeringen. Stel niet uit wat je vandaag kunt doen en profiteer morgen van een aanzienlijke voorsprong op je concurrentie. Je bent die voorsprong op de concurrentie grotendeels kwijt als je tot morgen wacht én je eindigt met een serieus concurrentienadeel. Het is nu of nooit als het om AI gaat.

Maar waar moet ik beginnen bij AI?

Er zijn inderdaad bepaalde obstakels waarmee je rekening moet houden bij het implementeren van AI in je bedrijf:

 • je onderneming heeft wellicht geen duidelijke strategie omtrent AI;
 • het is lastig om mensen te vinden die de juiste AI-vaardigheden bezitten;
 • end-to-end-oplossingen worden nog steeds beperkt door functionele silo's (zoals verschillende afdelingen die volgens hun eigen processen werken zonder informatie te delen);
 • de technische infrastructuur om AI te ondersteunen ontbreekt wellicht bij je organisatie;
 • en de benodigde (d.w.z. verzamelde en gestructureerde) gegevens zijn misschien niet beschikbaar.

Wij kunnen je daarmee helpen.

Je wilt de AI-trein niet missen, maar een goede voorbereiding is wel essentieel. Het is nooit fijn om ergens aan te beginnen en halverwege te merken dat je bepaalde belangrijke stappen hebt overgeslagen. Je kunt bij ons dan ook terecht voor een stapsgewijze aanpak in drie fasen om van je bedrijf een AI-gestuurde organisatie te maken.

 1. Het is allereerst van belang dat je de touwtjes in handen neemt en dat je zorgt dat de AI-transformatie van a tot z wordt begeleid. Je kunt dit doen door een visie uit te werken, doelen te stellen en een brede realisatie binnen je organisatie te garanderen. Bepaal welke problemen je wilt oplossen en welke kansen je wilt benutten.
 2. Beheer je gegevens. Leg gegevens vast en bewaar, structureer, label en beheer ze. Bouw zodoende de juiste basis en infrastructuur op om met AI-technologieën te werken.
 3. Ontwikkel en implementeer speciale vaardigheden op het gebied van datawetenschap, data-engineering, data-architectuur en datavisualisatie door medewerkers onvermoeibaar te blijven trainen of nieuw (bij voorkeur vooruitstrevend) talent te werven.

Je hoeft het niet alleen te doen. Wij kunnen je helpen de kloof te dichten met een workshop waarin we de geheimen achter AI onthullen. Tijdens een interactieve sessie komen 1 tot 3 specifieke problemen aan bod om het volgende te controleren:

 • of je AI nodig hebt om je probleem op te lossen;
 • of je organisatie klaar is voor een AI-oplossing.
Stijn Schutyser