blogpost about roadmaps
SOFTWAREONTWIKKELINGPRODUCT OWNERPRODUCT MANAGER
06/11/2017 • Stijn Schutyser

Beste Roadmap...

Beste roadmap,

We kennen elkaar al heel wat jaren. En het was geweldig in het begin. Vol van ideeën, jong, flexibel en verliefd. We hadden grootse plannen en weinig tijd. Maar die gevoelens zijn verdwenen. Ik schrijf je deze brief, omdat ik ergens mee worstel. Ik ben gefrustreerd en teleurgesteld. Ik laat je liever thuis dan dat ik je meeneem. Je bent een last geworden. Geen behulpzame metgezel meer, maar een belemmering.

Ik wil graag duidelijk zijn over mijn frustraties, in de hoop een oplossing te vinden. Dit zijn mijn grootste zorgen:

 • Je bent de laatste tijd extreem inflexibel. Ik wilde een andere richting inslaan, onze bestemming aanpassen, maar dat bleek een no-go. Je hebt het complete proces geblokkeerd en gehinderd, mopperend bij elke verandering.
 • Je hebt altijd een schatting nodig van de benodigde tijd en het budget, ook als het om plannen gaat die ver in de toekomst liggen. Je wordt omslachtig en onpraktisch door je uitgebreide tijdschema's. Het lukt me bovendien nooit om me te houden aan de vaste tijdschema's die je hebt ingesteld. Ze zijn gewoon niet realistisch. Het loopt direct uit op een teleurstelling, voor mij en ook voor onze belanghebbenden..
 • Ik heb wat betreft belanghebbenden het gevoel dat niemand het echt met je eens is. Niemand voelt zich betrokken en al helemaal niet op de hoogte. Er is een gebrek aan vertrouwen in jou: het ontbreekt het management en de engineers aan enthousiasme.
 • Anderzijds is er geveinsde perfectie: "Het staat op de roadmap, dus het wordt afgehandeld."
 • Jij richt je op het in kaart brengen van oplossingen. Ik wil echter graag weten wat het echte (klant)probleem is dat we proberen op te lossen. Welke waarde voegen we toe?
 • Je hebt geen realiteitszin meer. Je zit totaal niet op één lijn met onze bedrijfsstrategie en visie.
 • Er is geen eenduidige definitie en concreet proces over hoe je bent te gebruiken en ontwikkelen. Ik heb het gevoel dat ik elke keer weer het wiel moet uitvinden. Steeds weer hetzelfde, opnieuw en opnieuw, zonder duidelijk resultaat.

Je bent een fictieve tool, bedacht om onze belanghebbenden gemoedsrust te bieden.

Is dit een afscheid? Is het tijd voor iets anders? Hopelijk niet! Ik hoop dat we samen verder kunnen en dat we onze relatie kunnen verbeteren met de volgende ideeën.

Je moet een communicatiemiddel zijn en geen releaseplan

Je moet allereerst een echte roadmap zijn en geen release- of projectplan. Waarom ben je überhaupt geen 'kaart voor mogelijke routes' meer, maar 'een tijdlijn'? Jij en het releaseplan zijn twee verschillende dingen. Jullie doelen zijn anders en moeten niet met elkaar worden verward. Het releaseplan richt zich op het wanneer, jij moet je richten op waar. Jij bent degene die de bestemming voor ogen moet houden, terwijl de route naar die bestemming kan veranderen. Er zijn meerdere manieren om die bestemming te bereiken en die verlopen allemaal volgens hun eigen tijdschema. Dit betekent dat jij je moeten blijven richten op de (gebruikers)problemen en niet op de uiteindelijke oplossingen. Blijf gericht op de resultaten die moeten worden bereikt.

Bij jou moet alles draaien om intentie, richting en het leveren van waarde.

Je moet bovenal het strategische communicatiemiddel zijn dat wordt gebruikt om iedereen op één lijn te krijgen. Je bent toekomstgericht: hoe zal het product zich waarschijnlijk ontwikkelen (welke doelen worden er vervuld?). Dit zou een punt van discussie moeten zijn tussen alle belanghebbenden. Jij bent het middel dat alle neuzen dezelfde kant op moet krijgen. Jij zorgt dat we feedback verzamelen en verwerken en dat we een overeenkomst sluiten met alle belanghebbenden: management, engineers, productmanagers, partners, maar vooral ook de daadwerkelijke gebruikers van het product. Dit kan betekenen dat je extern wordt gedeeld om een gemeenschappelijk inzicht te bereiken over de productstrategie, ontwikkeling en aannames.

Je bent een proces

Je bent geen artefact dat kan worden geleverd, je bent een proces zonder einde.

Om bovenstaande doelen te bereiken moet het bij jou niet gaan om het artefact (de roadmap), maar eerder om het proces en de communicatie die door jou worden gestimuleerd. Je bent geen ding dat kan worden geleverd. Je bent een proces zonder einde en je ontwikkelt je terwijl wij leren. We valideren met elk Minimum Viable Product meer aannames en we moeten ons doel en de mogelijke routes hierop afstemmen.

We hebben echter nog steeds iets tastbaars nodig om je bij dit proces te ondersteunen. Iets dat de belanghebbenden kunnen zien, noteren, aanpassen en versnipperen. Iets dat onze productvisie, bedrijfsdoelen, resultaten en prioriteiten bevat. Een tool om ons tijdens de volledige productcyclus te ondersteunen. De vorm waarin deze tool is gegoten is niet relevant, de content en de communicatie die het teweegbrengt wel.

Beste roadmap,

Ik wil je nog steeds graag aan mijn zijde hebben. Bij correct gebruik, kun je het volgende bereiken:

 • Plannen in een strategische context plaatsen
 • Het leveren van waarde centraal stellen
 • Feedback en leren omarmen
 • De organisatie verzamelen rond enkele prioriteiten
 • Klanten enthousiasmeren

Je laat zien dat je in alle opzichten waardevol bent. Je effent de weg naar samenwerking, afstemming en soms zelf overeenstemming. Laten we dit pad aanhouden en ons product op de best mogelijke manier blijven ontwikkelen.

Deze blog is gebaseerd op de workshop “Product Roadmapping” die werd gehouden tijdens Mind The Product Londen 2017 onder leiding van Bruce McCarthy en C Todd Lombardo, schrijvers van “Product Roadmaps Relaunched” – productroadmapping.com