DIGITAL EXPERIENCECONTENT & COLLABORATIONCUSTOM SOFTWARECREATIEF
15/06/2023 • Laurens Slechten

Ga verder dan features: maximaliseer outcome, minimaliseer output

Het bouwen van succesvolle producten gaat verder dan het leveren van functionaliteiten en het halen van deadlines. Het gaat om het leveren van echte waarde aan klanten en het behalen van zakelijke impact. Bij ACA Group leggen we de nadruk op het prioriteren van outcome boven output om de resultaten te maximaliseren. Hier lees je waarom een ​​outcome-gerichte aanpak cruciaal is en hoe je deze kan toepassen.

Outcome vs. output: wat is het verschil?

In het bedrijfsleven worden ‘outcome’ en 'output' vaak door elkaar gebruikt. Het is echter belangrijk om het onderscheid tussen deze twee termen goed te begrijpen.

Stel je voor dat je naar de sportschool gaat om je energiek te voelen. Hoewel sommigen de bestede uren en het opgeheven gewicht als de outcome beschouwen, is de echte outcome dat je jezelf sterker, zelfverzekerder en gezonder voelt. De outcome is de manier waarop jouw harde werk (de output) zich heeft vertaald in een betere kwaliteit van leven en een positiever zelfbeeld. Het is de manier waarop je probleem werd opgelost door de output.

Ook in een zakelijke context verwijst outcome naar de impact op de organisatie en belanghebbenden, terwijl output de tastbare deliverables zijn, zoals documenten, software en tests die je team produceert. Het prioriteren van outcomes betekent het definiëren van succes op basis van het behalen van specifieke resultaten en het minimaliseren van het geproduceerde werk.

Het doel van je team is niet om output te produceren; het is om een ​​specifieke outcome te bereiken. Een succesvol team streeft naar het maximaliseren van de gewenste outcome en het minimaliseren van de hoeveelheid geproduceerd werk.

De voordelen van een outcome-gerichte aanpak

1. Het helpt je te ontsnappen uit de build trap

Agile-principes hebben als doel om klanten snel en consistent tevreden te stellen door het leveren van waardevolle software. Door succes te meten op basis van outcome-gerichte statistieken, zoals "de klikfrequenties van nieuwsbrieven met 15% verhogen binnen zes maanden", koppelen teams inspanningen aan organisatie- en klantwaarde, begrijpen ze hun impact en maken ze een verschil.

Het meten van succes alleen aan de hand van geproduceerde output, zoals "het aantal geleverde functionaliteiten" of "het aantal voltooide punten in een scrum-sprint", loopt daarentegen het risico om vast te lopen in de build trap, zoals Melissa Perri (productmanagementexpert, spreker en auteur) het noemt. Deze valkuil houdt in dat je jezelf uitsluitend richt op het creëren van functionaliteiten zonder rekening te houden met de gewenste outcomes.

Wanneer organisaties output belangrijker vinden dan outcome, lopen ze het risico verstrikt te raken in een cyclus van steeds meer functionaliteiten bouwen zonder echt te weten of ze de problemen van klanten oplossen of de bedrijfswaarde vergroten.

Verleg de focus naar betekenisvolle outcomes om te voorkomen dat je het grotere geheel uit het oog verliest en de juiste dingen bouwt. Door prioriteit te geven aan de behoeften van de klant en de gewenste resultaten, ontsnappen teams aan de build trap en definiëren ze succes op basis van outcomes die er echt toe doen.2. Het helpt je te focussen op leren en itereren

Bij de verschuiving van feature delivery naar value delivery rijst een cruciale vraag: hoe zorg je ervoor dat de functionaliteiten die je bouwt echt waarde opleveren? Een outcome-gerichte aanpak erkent het belang van leren en accepteert dat mogelijk niet alle antwoorden vooraf beschikbaar zijn. Hierbij komt één hulpmiddel goed van pas: het experiment.

Het combineren van outcome-gericht denken met een experimenteerproces ontketent het volledige potentieel van agile benaderingen, vooral in onzekere situaties. Wanneer je bijvoorbeeld een nieuw softwareproduct ontwikkelt, ben je misschien onzeker over de impact ervan op je bedrijf of de noodzaak van mooie functionaliteiten. Door je te richten op outcomes, kan je doelen stellen die je team in staat stellen om te experimenteren en verschillende oplossingen te verkennen totdat ze de optimale aanpak hebben ontdekt.

In de agile wereld wordt elke stap een hypothese en een experiment gericht op het bereiken van een specifiek resultaat. Hier wordt het concept van het Minimum Viable Product (MVP) relevant. De MVP vertegenwoordigt de kleinste actie of bouwsteen die jouw hypothese valideert. Dit iteratieve proces van testen, leren en aanpassen stelt teams in staat om met verschillende oplossingen te experimenteren totdat ze de beste vinden.

3. Het verhoogt de motivatie en autonomie van je team

De echte stimulator voor de motivatie van werknemers gaat verder dan dagelijkse taken en ligt in de betekenisvolle resultaten die hun werk kan opleveren. Wanneer werknemers hun werk koppelen aan impactvolle resultaten, ervaren ze hun werk echt als waardevol.

Door de focus te leggen op outcomes, cultiveer je het gevoel van gezamenlijke doelen en  zingeving binnen het team. Door te definiëren wat er moet worden bereikt, kan je jouw team inspireren en in staat stellen om samen te werken aan duidelijke doelstellingen voor het product. Dit maakt prioritering van werk mogelijk en het creëren van functionaliteiten die bijdragen aan het bereiken van die doelen. Het verlenen van autonomie om beslissingen te nemen over de ontwikkeling van functionaliteiten bevordert een sterker gevoel van ownership over hun werk.De uitkomsten voor je product definiëren en implementeren

Het implementeren van outcome-gerichte praktijken in het bedrijfsleven kan complex zijn. Uitdagingen zijn onder andere:

 • de moeilijkheid om outcomes te meten in vergelijking met outputs
 • de druk om snel door te gaan naar het volgende project
 • de behoefte aan meer iteratief testen en aanpassen
 • het stellen van high-level doelen die te complex zijn voor teams om effectief aan te pakken

Bijvoorbeeld: je team vragen om het bedrijf winstgevender te maken of risico's te verminderen, is te ingewikkeld omdat er heel veel variabelen zijn die hier invloed op hebben. Zulke doelen op impactniveau  zijn te ingewikkeld voor teams om effectief aan te pakken. Focus je in plaats daarvan op kleinere, beheersbare doelen door je team te vragen om zich te concentreren op het veranderen van klantgedrag om positieve bedrijfsresultaten te behalen.

In zijn boek "Outcomes Over Output: Why Customer Behavior Is The Key Metric For Business Success", presenteert Joshua Seiden drie essentiële vragen voor het identificeren van geschikte resultaten:

 1. Welk gedrag van gebruikers en klanten bepaalt de bedrijfsresultaten? (de gewenste outcome)
 2. Hoe kunnen we mensen aanmoedigen om meer van dat gedrag over te nemen? (de functionaliteiten, beleidswijzigingen, enz. om outcomes te creëren)
 3. Hoe meten we de voortgang en zorgen we ervoor dat we op de goede weg zijn? (Experimenten en statistieken)

Neem als voorbeeld een e-commerce kledingwinkel die af te rekenen heeft met hevige concurrentie. Het doel is om de klantloyaliteit te verbeteren en het bezoek aan de site te verhogen van één keer per maand naar twee keer per maand.

Het uitgangspunt is het identificeren van specifiek klantgedrag dat verband houdt met het bezoeken van de site. Hier zijn twee voorbeelden:

 • Klanten bezoeken de site na het openen van de maandelijkse nieuwsbrief.
 • Klanten bezoeken de site nadat een vriend een bericht deelt via het sociale media kanaal van de winkel.

Daarom kunnen het verhogen van de doorklikpercentages van de nieuwsbrief en het aanmoedigen van klanten om posts op sociale media te delen, zinvolle outcomes zijn om op te focussen.

Door ons op dit klantgedrag te concentreren, kunnen waarneembare en meetbare doelen worden bereikt, waardoor effectief beheer en progressie-opvolging mogelijk wordt.

Dit voorbeeld laat zien hoe outcomes specifiek en meetbaar kunnen zijn en kunnen worden opgesplitst in bruikbare stappen. Door het gedrag van klanten te begrijpen en inspanningen af ​​te stemmen op de outcomes die er echt toe doen, kunnen bedrijven tastbare resultaten behalen.

Takeaways

 • Een outcome verwijst naar de impact die je product heeft op de organisatie, haar klanten en stakeholders, terwijl een output verwijst naar de tastbare dingen die je team produceert (documenten, software, tests, …).
 • Het doel is om de gewenste outcome te maximaliseren en tegelijkertijd de hoeveelheid geproduceerd werk te minimaliseren.
 • Als je uitsluitend focust op het leveren van functionaliteiten, kan dit ertoe leiden dat je het grotere geheel uit het oog verliest en de verkeerde dingen bouwt.
 • Een resultaatgerichte aanpak erkent het belang van leren en experimenteren.
 • Gebruik hypothesen en kleine iteraties om voortdurend aannames te testen en te reageren op gegevens en feedback.
 • Verwar ambitieuze high-level doelen niet met outcomes. High-level doelen zijn complex en moeilijk voor teams om te beïnvloeden. Gebruik deze 3 vragen om de uitkomsten te definiëren ➡️ 1. Welk gedrag van gebruikers en klanten bepaalt de bedrijfsresultaten? 2. Hoe kunnen we mensen aanmoedigen om meer van dat gedrag over te nemen? 3. Hoe meten we de voortgang en zorgen we ervoor dat we op de goede weg zijn?

👀 Meer te weten komen over onze diensten?