VEILIGHEID & PRIVACYGDPR
19/05/2018 • Dorien Jorissen

GDPR: de nieuwe superheld van marketing en sales

Nog enkele dagen en de GDPR (General Data Protection Regulation) wordt van kracht en er zijn verontrustend veel mensen die zich daardoor zorgen maken over hun marketing- en salesactiviteiten. Maar waarom raakt iedereen in paniek, terwijl de GDPR hen juist te hulp schiet?

De voornaamste reden hiervoor is onduidelijkheid. Het grootste nadeel aan de nieuwe regelgeving is dat mensen nog steeds veel vragen hebben. Koppel dat aan het feit dat we onze werkwijze moeten aanpassen en mensen worden onvermijdelijk een beetje wanhopig. Om mensen aan te zetten tot verandering, moet je verandering vereenvoudigen.

GDPR betekent niet het einde van je marketing- & salesdromen

GDPR betekent niet het einde van je marketing en sales

Het belangrijkste wat we bij ACA IT-Solutions hebben gedaan ten aanzien van de GDPR is het verschaffen van inzicht. We hebben het geluk gehad te mogen samenwerken met een geweldige externe GDPR-adviseur (als je dit leest Jean-Pierre, bedankt voor al je hulp!) die zaken helder heeft toegelicht en waardoor ik me het volgende ben gaan realiseren:

GDPR betekent niet het einde van al je marketing- en salesdromen als je bedrijf klantgericht is en het leveren van waarde voorop wordt gesteld.

Ik zeg niet dat het voor ons niet moeilijk was. Het naleven van de regels heeft veel energie gekost en zal dat in de toekomst ook blijven doen. Het zijn echter veranderingen die nodig zijn en die eigenlijk ook heel logisch zijn. Dit is waarom ik vind dat de GDPR een superheld is voor marketing en sales.

Waarom de GDPR positief is voor marketing en sales

De nieuwe regelgeving richt zich op bepaalde belangrijke aspecten die marketing en sales naar een hoger niveau zullen tillen.

GDPR is a good thing for marketing and sales

1. Klantgerichtheid

Klantgerichtheid en de GDPR gaan hand in hand. De GDPR is niet ingesteld om alle marketinginitiatieven te saboteren of om ons leven lastiger te maken.

Het zorgt ervoor dat we ons richten op transparantie, gegevenskwaliteit en respect voor de mensen die we benaderen. Dit betekent dat de contactpersonen in onze databases daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in wat een onderneming heeft te vertellen. De CTR-percentages van je volgende e-mailronde zullen vermoedelijk explosief toenemen!

Je zult misschien even door de zure appel heen moeten bijten, omdat je in de eerste fase een groot gedeelte van je database kwijtraakt. Je zult op den duur echter meer dan tevreden zijn over de resultaten. En je krijgt de kans om superheld te worden van content die echt nuttig en interessant is.

2. Privacy

Bedrijven die de GDPR naleven, kunnen mensen een vertrouwder gevoel geven over hun privacy. Het is een groot voordeel als je niet alleen betrokken bent bij hun privacy, maar ook toelicht hoe je met deze materie omgaat en welke maatregelen je treft.

Denk maar eens aan al die hoogoplopende privacyschandalen van de afgelopen maanden, zoals het gegevensschandaal bij Facebook. Een perfect voorbeeld om te laten zien dat privacy niemand onberoerd laat. Er is een nieuw tijdperk aangebroken voor het publiekelijk beschikbaar maken van persoonlijke gegevens!

gegevensschandaal facebook GDPR

3. Vertrouwen opbouwen en behouden

Marketeers kunnen dankzij de eerlijke en transparante communicatie die GDPR vereist opnieuw een vertrouwensrelatie opbouwen en behouden met prospects en klanten.

Bedrijven moeten de wensen van individuen respecteren en moeten nadenken over wanneer, waarom en hoe mensen benaderd kunnen worden. Consumenten hoeven onze marketing- en verkoopactiviteiten niet langer te wantrouwen, we kunnen hen nu onze ware bedoelingen laten zien.

4. Gegevenskwaliteit

Individuen hebben meer dan ooit een stem dankzij de dialoogmarketing die het gevolg is van deze nieuwe regelgeving. De drempel om contact op te nemen met een bedrijf wordt steeds lager.

De GDPR verhoogt bovendien de kwaliteit van je gegevens. Bedrijven controleren niet alleen of gegevens correct zijn, maar kijken ook naar de manier waarop gegevens worden verzameld en verwerkt. Dat levert een onmiskenbaar groot voordeel op voor de kwaliteit van de CRM die je hebt opgebouwd. Kwalitatieve en GDPR-conforme gegevens tillen zaken immers naar een nieuw niveau als het om het gebruik en beheer van gegevens binnen de diverse afdelingen van een bedrijf gaat.

'Verantwoord ondernemen' komt zo in een heel ander licht te staan.

5. Beveiliging

De nieuwe regelgeving en de vereisten die aan gegevensbeveiliging worden gesteld, hebben een wereldwijd bewustzijn opgeleverd over hoe belangrijk het is om te investeren in beveiliging en privacy. Bedrijven wereldwijd houden zich bezig met:

  • integratie van IT-beheer;
  • het onderzoeken van de beveiliging van gegevens;
  • nadenken over Privacy by Design;
  • het voorkomen van gegevensinbreuken;
  • het maken van risicobeoordelingen;
  • ...

Bedrijven zijn niet langer overtreders, maar krijgen nu de kans om persoonlijke gegevens en privacy te beschermen. Een belangrijke stap die al veel eerder had moeten plaatsvinden.

De GDPR kan ons in alle opzichten helpen

De enige echte conclusie die ik eerlijk gezegd kan trekken, is dat bedrijven dankzij de GDPR niet alleen zijn gaan nadenken over hun verantwoordelijkheid ten aanzien van gegevensprivacy en -beveiliging, maar dat ze ook daadwerkelijk in actie zijn gekomen.

GDPR is feitelijk een evolutie waardoor bedrijven sterker, slimmer en zelfbewuster kunnen worden.

De inzet van ACA ten aanzien van GDPR

Zoals gezegd hebben we bij ACA eerst gezocht naar duidelijkheid ten aanzien van de GDPR. Na inzicht te hebben gekregen in de regelgeving, moesten we ons er volledig voor gaan inzetten. Marketing en sales zijn uiteraard niet de enige gebieden binnen ACA die zich inzetten voor de nieuwe regelgeving en onze kijk op privacy en beveiliging.

We hebben daarom een interne GDPR-missieverklaring opgesteld die we toepassen bij alle activiteiten binnen ons bedrijf.

ACA IT-Solutions is trouw aan zijn kernwaarden en streeft er onophoudelijk naar om een eerlijke en discrete leidende rol te spelen bij bescherming van persoonsgegevens. Onze omgang met alle persoonlijke gegevens in ons ecosysteem is ethisch verantwoord, respectvol en pragmatisch. 

Ronny Ruyters, CEO bij ACA Group
Ronny Ruyters - CEO

Geïnteresseerd in ons GDPR-beleid? Bekijk onze vernieuwde juridische pagina en neem gerust contact op als je vragen of opmerkingen hebt of als je met ons wilt chatten!

Dorien Jorissen