CONTENT & SAMENWERKINGLIFERAY
05/06/2019 • Koen Olaerts

Wat is er nieuw in Liferay DXP 7.2?

ACA is al vele jaren Liferay Partner, en is zelfs de enige Liferay Platinum Partner in België. Eén van de voordelen van dit partnership is dat wij nieuwe producten in een pre-release versie kunnen bekijken en beoordelen. We hebben onlangs een pre-release versie van de nieuwe Liferay DXP 7.2 ontvangen, die net begin juni is gelanceerd. Hier is een korte samenvatting van wat Liferay wil bereiken met deze nieuwe versie:

liferay logo

 • Met deze nieuwe release wil Liferay het voor de niet-technische gebruiker eenvoudiger maken om een soepele klantervaring te creëren. Dit wordt gerealiseerd door nog meer instrumenten en updates van reeds bestaande instrumenten aan te bieden.
 • Een andere belangrijke upgrade is het feit dat Audience Targeting nu is opgenomen in de kern van Liferay. Hierdoor kunnen Audience Targeting en gebruikerssegmentatie beter worden geïntegreerd met alle inhoudsopbouw-functionaliteiten in Liferay.
 • Liferay richt zich op privacy met verbeteringen in de functie voor het wissen van persoonlijke gegevens die in Liferay DXP 7.1 is geïntroduceerd.

Modern Site Building

Er zijn enkele enorme verbeteringen aangebracht in de manieren waarop niet-technische gebruikers nog betere gebruikerservaringen kunnen bieden. Iets dat Liferay sinds Liferay DXP 7.1 het Modern Site Building project heeft genoemd. De nieuwe functies hebben betrekking op Inhoudspagina's, Weergavepagina's, Fragmenten, Navigatiemenu's en Paginabeheer.

Inhoudspagina's

Naast een verbeterde visuele weergave van de inhoudpagina's zijn er ook verschillende upgrades van de stylingmogelijkheden voor zakelijke gebruikers. Zakelijke gebruikers kunnen nu:

 • achtergrondkleuren, afbeeldingen, spatiëring en andere dingen aanpassen voor secties in de inhoudspagina.
 • een indicatief beeld krijgen van de lay-out van een inhoudspagina tijdens het maken ervan. Met behulp van de Sectiebouwer aan de rechterkant kunnen verschillende soorten lay-outs aan de Inhoudspagina worden toegevoegd. Verscheidene zijn kant-en-klaar, ontworpen door Liferay zelf, met verschillende aantallen kolommen.
 • lay-outs direct aanpassen, rekening houdend met de specifieke context van een pagina. Met behulp van een bootstrap-achtige visuele weergave kan de breedte van de kolommen eenvoudig worden aangepast door de kolommen te verslepen. Het is nu ook mogelijk om een achtergrondkleur of zelfs een afbeelding aan de lay-out toe te wijzen.
 • het aantal kolommen, de spatiëring, de padding, de marge en nog veel meer aanpassen dankzij het kleine optiemenu.

content page in Liferay

content page layout in Liferay

Om deze lay-outs te vullen, biedt Liferay een aantal kant-en-klaar basiscomponenten, Fragmenten genaamd. Deze Fragmenten bestaan uit verschillende basis HTML componenten zoals verschillende soorten headers, tekstvelden, knoppen, afbeeldingen, en kaarten (waar sommige basis componenten al gegroepeerd zijn). Er zijn ook verschillende voorgedefinieerde secties die lay-outs en componenten combineren tot meer complexe componenten die klaar zijn om aan de pagina te worden toegevoegd. Verschillende soorten headers, footers, banners, een highlight center en nog veel meer zijn beschikbaar!

Wat ook heel handig is aan al deze componenten is dat ze gekoppeld kunnen worden aan een Web Inhoudsitem. Elk veld van het inhoudsitem kan worden gebruikt voor de elementen in de component. Dit stelt de gebruiker in staat de inhoud op één plaats te bewaren (het inhoudsbeheersgedeelte van de site) en deze, of delen ervan, opnieuw te gebruiken in verschillende inhoudspagina's.

Sinds Liferay DXP 7.1 konden zakelijke gebruikers widgets toevoegen aan Inhoudspagina's. Een ontwikkelaar moest een Fragment maken dat de widget bevatte, die een zakelijke gebruiker vervolgens kon configureren. De upgrade naar Liferay DXP 7.2 stelt zakelijke gebruikers echter in staat om elke widget direct aan elk fragment toe te voegen, zodat ze gebruik kunnen maken van bijv. de asset publisher, web content display, alerts, wiki, blogs, ...

Al deze updates worden nu uitgevoerd binnen de context van de pagina zelf. De styling en vaste onderdelen zoals headers en footers en het gedrag van het Thema worden direct toegepast op de Inhoudspagina. Een zakelijke gebruiker kan ze bewerken in de eindgebruiker-weergave. Dat levert een meer realistische ervaring van het bewerken van inhoud.

liferay content page

Weergavepagina's

Alle bovenstaande wijzigingen voor Inhoudspagina's gelden ook voor Weergavepagina's, aangezien ze op dezelfde bouwstenen berusten. De belangrijkste update hier is de mogelijkheid voor een ontwikkelaar om ondersteuning voor Weergavepagina's toe te voegen in aangepaste entiteiten. Met betrekking tot implementatie kunnen developers de nodige opties voor webmasters aanbieden om specifieke Weergavepagina's voor het item te selecteren. Webmasters zien dan een uitklaplijst met opties om te selecteren welke Weergavepagina gebruikt moet worden.

liferay content page select template

Fragmenten

We hebben het al eerder gehad over Fragmenten als de bouwstenen voor het samenstellen van Inhouds- en Weergavepagina's. Ze worden meestal door een webontwikkelaar gemaakt en door de webmaster gebruikt. Ze worden gedefinieerd door een HTML-blok in combinatie met CSS en eventueel JavaScript voor dynamisch gedrag. Liferay verbeterde de Fragment Editor, te vinden in het configuratiescherm, om deze Fragmenten te ontwikkelen. De Fragment Editor biedt nu ook een vorm van code-uitvoering voor de standaard lfr tag bibliotheek.

fragments in Liferay

Het Fragment kan ook worden voorzien van een resource of een verzameling van resources die in het Fragment kunnen worden gebruikt. Dit zijn afbeeldingen waarnaar verwezen kan worden, hetzij in het Fragment zelf, hetzij in de ondersteunende CSS (b.v. voor de achtergrondafbeelding).

Ook de offline ontwikkeling voor Fragmenten is door Liferay eenvoudiger gemaakt door middel van de Fragment Toolkit. Dit is een nieuw npm tool voor het genereren van een Fragment module, die het mogelijk maakt om offline een Fragment te ontwikkelen in een IDE naar keuze. De Fragment module kan ook worden toegevoegd aan de codebase van het project en worden ingezet op alle omgevingen.

Navigatiemenu's

Liferay DXP 7.1 introduceerde Navigatiemenu's om de sitenavigatie los te koppelen van de paginahiërarchie. Er zijn enkele verbeteringen aangebracht in het licht van:

 • het verplaatsen van pagina's in de hiërarchie;
 • het selecteren van openbare en privé pagina's voor het menu;
 • het weer toevoegen van de 'verborgen' optie voor pagina's om pagina's niet te tonen in een navigatiemenu;
 • automatisch toevoegen van een pagina aan een navigatiemenu.

Page Administration

Om gemakkelijk door pagina's te kunnen navigeren tijdens het bewerken ervan, heeft Liferay de mogelijkheid toegevoegd om pagina's gemakkelijker te kunnen zoeken en vinden via:

 • een zoekbalk in het paginabeheer (Page Administration) voor zoeken op tekst;
 • de Paginanavigatie (Page Navigation) tool in de dockbalk voor Site beheerders, die nu een uitklapmenu met zoekfunctionaliteit biedt;
 • verbeteringen in de visualisaties van de paginahiërarchie en -structuur.

Content Authoring

Terwijl bovenstaande updates betrekking hebben op auteursbewerking van pagina's (page authoring), zijn er ook verbeteringen aan het auteursbewerking van de inhoud zelf (content authoring). Een van deze verbeteringen omvat nu de mogelijkheid voor webmasters om een overzicht te zien van het gebruik van het Inhoudsitem. Dit gebruik wordt bepaald door de Webinhoudsweergave en de Asset Publisher portlets, alsook het gebruik in Fragments via Inhoudspagina's en Weergavepagina's. Webmasters kunnen nu dus duidelijk aangeven waar op de site eventuele wijzigingen gevolgen zullen hebben voor de eindgebruiker.

Een andere verbetering is dat het nu gemakkelijker is voor webmasters om de webinhoud in alle fasen van de werkstroom en in verschillende soorten contexten te bekijken. Gebruikers kunnen verschillende sjablonen selecteren, de preview van een Weergavepagina-sjabloon bekijken, en binnen een pagina is het inhoudsitem al toegevoegd.

Er zijn ook updates geweest wat betreft de inhoudsstructuur en de sjablonen. Vanaf Liferay DXP 7.2 en nieuwer is het niet langer nodig om een sjabloon te selecteren voor een Inhoudsitem. Zoals hierboven besproken, kunnen Inhoudsitems worden gebruikt in Fragmenten voor Inhoudspagina's en Weergavepagina's. Dit betekent dat het mogelijk is dat het Inhoudsitem niet langer wordt vertegenwoordigd door een sjabloon.

Tenslotte is de weergave voor het creëren van een structuur en het bewerken van een Inhoudsitem vernieuwd. Het ziet er nu frisser uit, met een duidelijke scheiding tussen inhoud en metadata.

new web content in liferay DXP 7.2.

Audience Targeting

Met Liferay DXP 7.2, bevat de Liferay core de Audience Targeting module. De Audience Targeting module zorgt voor betere en meer integratiepunten met andere kernfunctionaliteiten van Liferay. Vanwege deze verandering is een klein migratieproces noodzakelijk voor huidige Audience Targeting klanten. Dit moet een halfautomatisch gegevensmigratieproces zijn met behoud van de bestaande segmentaties. De module Audience Targeting zelf is verplaatst naar buiten het Configuratiescherm en is nu te vinden onder Site > People > Segments.

liferay DXP audience targeting

Over segmenten gesproken, het is nog steeds mogelijk om segmenten te definiëren op basis van regels. Regels kunnen worden aangemaakt met User eigenschappen, Organization eigenschappen en Session eigenschappen. Veel van dit alles zal de Audience Targeting-klant bekend in de oren klinken. Een leuke vernieuwing is echter dat aangepaste velden nu rechtstreeks toegankelijk zijn vanuit het menu.

liferay DXP segments

Klanten die gebruik maken van Liferay Analytics Cloud zullen ook blij zijn om te horen dat de segmenten die in Analytics Cloud zijn gedefinieerd vanaf nu kunnen worden hergebruikt in Liferay DXP. Dit betekent dat segmentatie in DXP nu direct kan worden gebaseerd op de gebruikersinformatie of het gedrag en de interesses die in Liferay Analytics Cloud zijn verzameld.

Vanwege de integratie van Audience Targeting in de Liferay core, hebben de Liferay ontwikkelaars ook verschillende API's beschikbaar gesteld om informatie te verkrijgen over de segmentatie van gebruikers. Hierdoor kunnen externe toepassingen die gebruik maken van de mogelijkheden van Liferay content management, ook gebruikerssegmentatie toepassen. Informatie die kan worden opgevraagd is onder meer de segmenten van een site, de segmenten waartoe een gebruiker behoort en zelfs de gebruikers die tot een segment behoren.

Gepersonaliseerde ervaringen

Het toepassen van gebruikerssegmenten in inhoudspagina's is ook beschikbaar voor het aanbieden van Gepersonaliseerde Ervaringen. Bij het ontwerpen van Inhoudspagina's kan een webmaster de secties en de inhoud differentiëren op basis van Gebruikerssegmenten. Met behulp van de nieuwe Experience Administration optie kunnen deze ervaringen worden gecreëerd en beheerd via een eenvoudige UI.

liferay DXP experience administration

liferay DXP personalized experiences

De volgorde van de Personalized Experiences is hier van belang omdat het de prioriteit aangeeft. Als een gebruiker tot meerdere doelgroepen en dus meerdere ervaringen behoort, wordt de ervaring met de hoogste prioriteit (top-down) toegepast. Jammer genoeg wordt deze gepersonaliseerde ervaring niet toegepast op de Webinhoudsweergave portlet wanneer die aanwezig is in de Inhoudspagina. Deze portlet zal altijd hetzelfde Inhoudsitem tonen, ongeacht de geselecteerde ervaring.

Content sets

Een andere nieuwkomer in het licht van Audience Targeting is de definitie van Content Sets, inhoudsets. Dit is een verzameling van Inhoudsitems die kunnen worden hergebruikt op de sitepagina's met behulp van de Asset Publisher portlet. Bij het maken van een nieuwe Content Set worden de inhoudsitems die er deel van uitmaken statisch of dynamisch gedefinieerd door regels te in te stellen. U kunt die regels differentiëren door gebruik te maken van gebruikerssegmenten. Vergelijkbaar met de Gepersonaliseerde Ervaringen voor Inhoudspagina's, kunnen Inhoudsets verschillende regels bevatten op basis van de gebruikerssegmenten. In deze context heten ze Personalized Variations, maar de functionaliteit is vrijwel dezelfde. Hoewel het onduidelijk is of hier enige prioriteit wordt toegepast. Deze Inhoudsets zijn ook beschikbaar via de headless API, zodat ze buiten Liferay gebruikt kunnen worden om inhoudsvariaties te verkrijgen op basis van het gebruikerssegment.

liferay DXP content items in asset publisher portlet

Een eigenaardigheid die ik tegenkwam bij het herzien van Audience Targeting, is dat wanneer gebruikerssegmenten worden aangemaakt, ze niet meer beschikbaar zijn voor het categoriseren van Inhoudsitems. In vorige versies was het mogelijk om de gebruikerssegmenten te gebruiken als een soort categorisering voor inhoudsitems. Onder 'Metagegevens' verscheen een nieuwe rubriek 'Gebruikerssegmenten' zodra de gebruikerssegmenten waren gedefinieerd. Echter, gezien de segmentatiemogelijkheden in Inhoudsets, Inhoudspagina's en Weergavepagina's heeft Liferay dit gebruik van gebruikerssegmenten waarschijnlijk gewoon achterwege gelaten.

liferay DXP user segments

DMS Features

Ook de Document Management mogelijkheden voor documentbeheer van Liferay hebben een upgrade gekregen. Er is nu een integratie met Google Docs beschikbaar, zodat dit soort documenten binnen de Google-context kan worden aangemaakt en bewerkt. Het document wordt uiteindelijk opgeslagen in het Liferay DMS zelf. U moet een Google Drive API voor uw project aanmaken en die informatie in Liferay verstrekken om de integratie met Google Docs te starten. Voor alle niet-Google gebruikers zijn er ook andere belangrijke updates doorgevoerd in de 'gewone' DMS functies van Liferay, voornamelijk met betrekking tot het delen van bestanden, bestandversiebeheer en bulk editing.

Bestanden delen

Documenten en media kunnen nu worden gedeeld met andere gebruikers in het portaal, zelfs als zij geen lid zijn van de site waarin het item is gedefinieerd. De ontvangende gebruiker zal niets zien van de Site waarin het document is gemaakt. Je kunt deze ook Comment of Update autorisaties geven in plaats van alleen een View autorisatie. Als je de optie Allow the document to be shared with other users selecteert, geef je de ontvangende gebruiker de bevoegdheid om dit document verder te delen. De gebruiker met wie je een Document deelt, wordt hiervan op de hoogte gesteld via het Notificatiesysteem van Liferay.

Liferay DXP Portal

liferay DXP portal

Je kunt gedeelde inhoud vinden via het menu Gebruikersprofiel. Een specifieke portlet voor een lijst van alle gedeelde inhoud wordt op dit moment niet aangeboden. Vanuit technisch oogpunt is het belangrijk te weten dat bij het delen geen nieuw document wordt gecreëerd. Liferay heeft ervoor gekozen om een nieuwe tabel in de database aan te maken die deze informatie over het delen tussen items en gebruikers bevat.

Na het delen van een document is het ook mogelijk om de toegang van gebruikers tot het document in te trekken of de autorisaties te beheren vanuit het informatiepaneel van het document onder de link Manage Collaborators (beheren samenwerkers).

Versiebeheer

Webmasters kunnen nu handmatig een nieuwe versie selecteren bij het bewerken van een document. Onder het tabblad Versioning, (versiebeheer) is er een nieuw toegevoegde schuifbalk om de handmatige selectie van versiebeheer te activeren. De gebruiker kan beslissen een nieuwe hoofdversie of een nieuwe kleine versie verstrekken, of kan er zelfs voor kiezen helemaal geen versie-upgrade te hebben. Bij elke keuze is het ook mogelijk commentaar toe te voegen om andere gebruikers te informeren, of gewoon voor toekomstig gebruik, welke aanpassingen zijn gemaakt of waarom de gekozen optie is gekozen.

Als de activeringsschuif uit staat, wat de standaard instelling is, past Liferay het automatische versiebeheersysteem toe. Dit systeem heeft op zijn beurt ook enkele updates gekregen en zal nu altijd volgens de volgende regels gaan:

 • een belangrijke upgrade wordt aangemaakt wanneer de inhoud is veranderd.
 • een kleine upgrade wordt aangemaakt wanneer de metadata zijn gewijzigd.
 • er is geen versie upgrade in alle andere gevallen. b.v. alleen het bewerken van tags, categorieën, autorisaties of commentaren.

Het is interessant om weten dat deze regelset kan worden uitgebreid, aangezien een Versioning Policy API is geïntroduceerd. Door een aangepaste component te ontwikkelen en in te zetten, kunnen de criteria worden aangepast. Een nog ontbrekende schakel voor versiebeheer is dat deze opties niet beschikbaar zijn bij bewerking met de afbeeldingseditor.

Bulk editing

De laatste grote update in het Liferay DMS systeem is de optie om tags voor documenten in bulk te bewerken. Voorlopig is het bewerken van tags de enige optie, maar Liferay heeft beloofd in de nabije toekomst ook categorisatie te bieden. Na het selecteren van een of meer Documenten in de Documenten & Media Galerij, verschijnt de Edit Tags optie in de werkbalk. Dit opent een modaal dialoogvenster waarin alle opties en gedeelde tags worden gegeven.

Door Edit te selecteren, kunnen webmasters alleen de vermelde tags beheren, hetzij door een of meer tags te verwijderen, hetzij door nieuwe tags toe te voegen voor alle geselecteerde documenten. De Replace optie zal alleen de lijst van tags toepassen op alle geselecteerde documenten, wat betekent dat alle niet gedeelde tags zullen worden verwijderd. Dit laatste is erg belangrijk om te onthouden omdat het enkele neveneffecten kan veroorzaken waarbij filters op tags plots geen items meer zullen bevatten.

User Management

We hebben Audience Targeting en enkele van de merkbare updates al besproken. Er zijn echter ook enkele verbeteringen aangebracht in User Management, het beheer van individuele gebruikers. Meestal hebben die te maken met GDPR en het beheer van gebruikersgegevens. In Liferay DXP 7.2 zijn er verbeteringen in de functie om persoonlijke gegevens te wissen en inhoud te anonimiseren. Persoonsgegevens kunnen ook worden geëxporteerd en gedownload als een zip-bestand met verwijzingen naar de desbetreffende objecten. In de sectie User Management zijn deze acties nog steeds te vinden in het contextmenu.

Liferay DXP user management

Een beheerder krijgt nu een schoon dashboard om anonimisering uit te voeren. De inhoud kan worden gescand op de persoonlijke site, de gewone site of de instantie van de gebruiker. De inhoud wordt op een hiërarchische manier weergegeven met filteropties. Dit verschaft de beheerder context over de inhoudsitems en waar ze worden gebruikt. De Beheerder kan ook selectief persoonsgegevens wissen. Op dit moment ondersteunen alleen Documenten & Media en Prikborden deze nieuwe functionaliteit.

liferay DXP portal administrator

Het exporteren van persoonsgegevens wordt op dezelfde manier beheerd, met een dashboard dat er net zo uitziet. Wanneer het exportproces is voltooid, wordt een overzicht getoond van de verschillende inhoudselementen, die afzonderlijk als een zip-bestand kunnen worden gedownload.

In het proces van auto-anonimisering kan de Beheerder nu ook zien welke toepassingen gegevens bevatten die auto-anonimisering ondersteunen.

Extra: Artificial Intelligence

Liferay is ook begonnen met het omarmen van de kracht van AI. Een voorbeeld hiervan is de auto-tagging van afbeeldingen. Deze functie vermindert de handmatige handelingen die een webmaster moet verrichten en maakt het mogelijk snel collecties aan te leggen. We zullen zeker meer AI-functionaliteiten zien in de komende releases.

De auto-tagging-functie bevindt zich nog in een vroeg stadium en daarom worden alleen Engelse tags ondersteund. Het is ook standaard uitgeschakeld en moet worden geactiveerd door een Beheerder via het Configuratiescherm. Dit kan echter op verschillende niveaus worden uitgevoerd: globaal, instantie of site. Naast TensorFlow - de standaardprovider - ondersteunt Liferay ook Google CloudVision en Microsoft Cognitive Services.

liferay DXP auto-tagging of images

🚀 Takeaway

Liferay DXP 7.2 biedt een ton aan nieuwe mogelijkheden. Als je het mij vraagt, zijn dit de dingen die echt opvallen in deze nieuwe release:

 • documenten delen;
 • mooie in-context bewerking van Inhoudspagina's;
 • integratie van Audience Targeting, met enige voorzichtigheid over hoe het categoriseren van Inhoudsitems door Segmenten zal gebeuren in toekomstige releases;
 • en het linken van Inhoudspagina's met Web Inhoudsitems.

Ben je net zo opgewonden over deze nieuwe release als wij? Waarom dan niet deel uitmaken van ons fantastische team

Bronnen