CLOUD & MANAGED SERVICES
18/01/2024 • Ugur Akkar

Tekton: Het Krachtige Open Source CI/CD-Framework

Tekton, een krachtig en flexibel open source-framework, biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om CI/CD-systemen te bouwen, testen en implementeren, zowel in de cloud als on-premise. In dit artikel duiken we dieper in op wat Tekton is, de voordelen ervan, en hoe grote bedrijven zoals Google, Elastic, en RedHat er gebruik van maken.

Wat is Tekton?

Tekton is een open source-framework ontworpen voor het ontwikkelen van Continuous Integration en Continuous Deployment (CI/CD) systemen. Het stelt ontwikkelaars in staat om naadloos te werken met zowel cloud providers als on-premise infrastructuren. Met Tekton kunnen ontwikkelaars pipelines bouwen, testen en implementeren, en profiteren van een flexibele en uitbreidbare architectuur.

Voordelen van Tekton

CloudNative Ecosysteem

Tekton maakt gebruik van Kubernetes-clusters voor het beheren van resources en componenten. Hierdoor kan Tekton op verschillende cloud providers draaien en lokaal worden ingezet.

Kubernetes Custom Resources

Alle resources voor het opbouwen van een pipeline zijn beschikbaar als Kubernetes Custom Resources. Dit betekent dat de pipelines volledig kunnen worden beschreven in YAML-bestanden, waardoor GitOps principes kunnen worden toegepast voor een geautomatiseerd en versiebeheerd buildproces.

Uitbreidbaarheid

De core van Tekton is eenvoudig uit te breiden met extra componenten, zoals Tekton Triggers of Dashboards. Deze componenten bevinden zich niet direct in de core, waardoor de core compact blijft en minimale resources gebruikt.

Gemakkelijk Onderhoud

Dankzij de modulaire opzet van Tekton kan de core afzonderlijk worden geüpgraded zonder impact op de builds. Doordat de core en de uitbreidingen gescheiden zijn, wordt onderhoud een stuk eenvoudiger.

Schaalbaarheid

Als een CloudNative oplossing kan Tekton gemakkelijk worden geschaald voor high availability, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende projecten en omgevingen.

Tekton Friends: Grote Bedrijven die Tekton Omarmen

Verschillende toonaangevende IT-bedrijven hebben Tekton geadopteerd en dragen via een GitHub repository actief bij aan de ontwikkeling ervan.

Enkele opmerkelijke bedrijven zijn:

 • Google: De initiatiefnemer van het Tekton-project en een actieve ontwikkelaar.
 • Elastic: De volledige Elastic stack wordt gebouwd en uitgebracht met behulp van het Tekton-ecosysteem.
 • RedHat: Zorgt ervoor dat het Tekton-ecosysteem naadloos werkt op OpenShift en levert een toegewijde bijdrage aan het Tekton-project.

Tekton Eco-systeem: Componenten en Functionaliteiten

Het Tekton-ecosysteem bestaat uit verschillende componenten die zowel samen als afzonderlijk kunnen worden ingezet. Hieronder volgt een uitleg van enkele belangrijke componenten.

1. Tekton Pipelines

Tekton Pipelines maakt gebruik van Kubernetes Custom Resources voor het definiëren van build processen. Met het 'pipeline-as-code'-principe kunnen ontwikkelaars pipelines in YAML-bestanden beschrijven en versiebeheer toepassen met GitOps.

Doordat we elke resource in Git kunnen opslaan, hebben we de mogelijkheid om te werken op basis van versies met diverse Pipeline-resources. Daarnaast kunnen we het GitOps-principe toepassen, waarbij de resource automatisch wordt ingezet op de cluster. Hierdoor kunnen we erop vertrouwen dat we altijd de juiste en meest recente versie in de cluster hebben, en dat er geen handmatige manipulaties van de Tekton-resources zullen plaatsvinden.
Een Pipeline is een subset van taken die in een bepaalde volgorde worden uitgevoerd.

Laten we als voorbeeld een Pipeline nemen voor het bouwen van een Docker-image:

Laten we dit nu visueel weergeven.

 • Elke uitvoering van een pipeline wordt een PipelineRun genoemd.
 • Elke uitvoering van een task wordt een TaskRun genoemd.

In de pipeline definiëren we de tasks. Deze tasks zijn tevens individuele Tekton Custom Resources die in Kubernetes zitten. Bij het uitvoeren van de pipeline raadpleegt Tekton de gedefinieerde resource en gebruikt deze om zijn taken uit te voeren.

Tasks zijn redelijk flexibel. Je kan een task herhaaldelijk gebruiken binnen een pipeline, maar ook in andere pipelines. Tasks kunnen zelfs worden aangepast of zelf geschreven zonder dat daarvoor plugins of aanvullende resources apart geïnstalleerd moeten worden. Een task kan eenvoudig een container image zijn die wordt uitgevoerd met bepaalde parameters.

Door versiebeheer toe te passen op tasks wordt het eenvoudig om voor elk specifiek doel een andere versie van de task te gebruiken. Hierdoor is het niet noodzakelijk om alle Pipelines te upgraden wanneer een task wordt bijgewerkt.

Wat wint een Developer hiermee?

 • Aanpasbaarheid: Alle resources van Tekton is aanpasbaar. Developers kunnen erg gedetailleerd hun Pipelines en Tasks schrijven.
 • Herbruikbaarheid: Pipeline en/of Tasks kunnen meerdere keren gebruikt worden in dezelfde Pipeline, maar ook in andere Pipelines. 
 • Uitbreidbaarheid: Tekton beschikt over een catalogus waar al een aantal meest gebruikte tasks vooraf geconfigureerd zijn. De resources in de catalogus kunnen gedownload en aangepast worden op maat van je project.

Voorbeeld: Een Docker Container Image Pipeline

Laten we als voorbeeld een pipeline opstellen die een Docker container image bouwt en dit naar een Docker container registry pusht.
Eerst gaan we onze Tekton tasks voorbereiden, zodat we deze kunnen definiëren in onze Tekton pipeline.

Welke stappen zijn nodig om een Docker container image te bouwen?

 1. Git Clone: Om onze broncode binnen te halen.
 2. Git Version: Om een versie te definiëren voor onze container.
 3. Trivy Scanning: Om eerst te controleren of ons image CVE's bevat.
 4. Kaniko Builder: Een tool om vanuit een Dockerfile een Docker-image te bouwen en naar het register te pushen.
 5. Pipeline starten: Met Tekton PipelineRun kunnen we onze parameters definiëren, zoals branch_name, repository_url en repository_name.
 6. Deployment: Deploy in volgorde de resources om te testen: Tasks, Pipeline en PipelineRun.

Je kunt de bijbehorende YAML-bestanden voor elk van deze tasks vinden in de Tekton Hub.

Tasks

Git Clone

apiVersion: tekton.dev/v1beta1
kind: Task
metadata:
 name: git-clone
 labels:
  app.kubernetes.io/version: "0.9"
 annotations:
  tekton.dev/pipelines.minVersion: "0.38.0"
  tekton.dev/categories: Git
  tekton.dev/tags: git
  tekton.dev/displayName: "git clone"
  tekton.dev/platforms: "linux/amd64,linux/s390x,linux/ppc64le,linux/arm64"
spec:
 description: >-
  These Tasks are Git tasks to work with repositories used by other tasks
  in your Pipeline.
 
  The git-clone Task will clone a repo from the provided url into the
  output Workspace. By default the repo will be cloned into the root of
  your Workspace. You can clone into a subdirectory by setting this Task's
  subdirectory param. This Task also supports sparse checkouts. To perform
  a sparse checkout, pass a list of comma separated directory patterns to
  this Task's sparseCheckoutDirectories param.
 workspaces:
  - name: output
   description: The git repo will be cloned onto the volume backing this Workspace.
  - name: ssh-directory
   optional: true
   description: |
    A .ssh directory with private key, known_hosts, config, etc. Copied to
    the user's home before git commands are executed. Used to authenticate
    with the git remote when performing the clone. Binding a Secret to this
    Workspace is strongly recommended over other volume types.
  - name: basic-auth
   optional: true
   description: |
    A Workspace containing a .gitconfig and .git-credentials file. These
    will be copied to the user's home before any git commands are run. Any
    other files in this Workspace are ignored. It is strongly recommended
    to use ssh-directory over basic-auth whenever possible and to bind a
    Secret to this Workspace over other volume types.
  - name: ssl-ca-directory
   optional: true
   description: |
    A workspace containing CA certificates, this will be used by Git to
    verify the peer with when fetching or pushing over HTTPS.
 params:
  - name: url
   description: Repository URL to clone from.
   type: string
  - name: revision
   description: Revision to checkout. (branch, tag, sha, ref, etc...)
   type: string
   default: ""
  - name: refspec
   description: Refspec to fetch before checking out revision.
   default: ""
  - name: submodules
   description: Initialize and fetch git submodules.
   type: string
   default: "true"
  - name: depth
   description: Perform a shallow clone, fetching only the most recent N commits.
   type: string
   default: "1"
  - name: sslVerify
   description: Set the `http.sslVerify` global git config. Setting this to `false` is not advised unless you are sure that you trust your git remote.
   type: string
   default: "true"
  - name: crtFileName
   description: file name of mounted crt using ssl-ca-directory workspace. default value is ca-bundle.crt.
   type: string
   default: "ca-bundle.crt"
  - name: subdirectory
   description: Subdirectory inside the `output` Workspace to clone the repo into.
   type: string
   default: ""
  - name: sparseCheckoutDirectories
   description: Define the directory patterns to match or exclude when performing a sparse checkout.
   type: string
   default: ""
  - name: deleteExisting
   description: Clean out the contents of the destination directory if it already exists before cloning.
   type: string
   default: "true"
  - name: httpProxy
   description: HTTP proxy server for non-SSL requests.
   type: string
   default: ""
  - name: httpsProxy
   description: HTTPS proxy server for SSL requests.
   type: string
   default: ""
  - name: noProxy
   description: Opt out of proxying HTTP/HTTPS requests.
   type: string
   default: ""
  - name: verbose
   description: Log the commands that are executed during `git-clone`'s operation.
   type: string
   default: "true"
  - name: gitInitImage
   description: The image providing the git-init binary that this Task runs.
   type: string
   default: "gcr.io/tekton-releases/github.com/tektoncd/pipeline/cmd/git-init:v0.40.2"
  - name: userHome
   description: |
    Absolute path to the user's home directory.
   type: string
   default: "/home/git"
 results:
  - name: commit
   description: The precise commit SHA that was fetched by this Task.
  - name: url
   description: The precise URL that was fetched by this Task.
  - name: committer-date
   description: The epoch timestamp of the commit that was fetched by this Task.
 steps:
  - name: clone
   image: "$(params.gitInitImage)"
   env:
   - name: HOME
    value: "$(params.userHome)"
   - name: PARAM_URL
    value: $(params.url)
   - name: PARAM_REVISION
    value: $(params.revision)
   - name: PARAM_REFSPEC
    value: $(params.refspec)
   - name: PARAM_SUBMODULES
    value: $(params.submodules)
   - name: PARAM_DEPTH
    value: $(params.depth)
   - name: PARAM_SSL_VERIFY
    value: $(params.sslVerify)
   - name: PARAM_CRT_FILENAME
    value: $(params.crtFileName)
   - name: PARAM_SUBDIRECTORY
    value: $(params.subdirectory)
   - name: PARAM_DELETE_EXISTING
    value: $(params.deleteExisting)
   - name: PARAM_HTTP_PROXY
    value: $(params.httpProxy)
   - name: PARAM_HTTPS_PROXY
    value: $(params.httpsProxy)
   - name: PARAM_NO_PROXY
    value: $(params.noProxy)
   - name: PARAM_VERBOSE
    value: $(params.verbose)
   - name: PARAM_SPARSE_CHECKOUT_DIRECTORIES
    value: $(params.sparseCheckoutDirectories)
   - name: PARAM_USER_HOME
    value: $(params.userHome)
   - name: WORKSPACE_OUTPUT_PATH
    value: $(workspaces.output.path)
   - name: WORKSPACE_SSH_DIRECTORY_BOUND
    value: $(workspaces.ssh-directory.bound)
   - name: WORKSPACE_SSH_DIRECTORY_PATH
    value: $(workspaces.ssh-directory.path)
   - name: WORKSPACE_BASIC_AUTH_DIRECTORY_BOUND
    value: $(workspaces.basic-auth.bound)
   - name: WORKSPACE_BASIC_AUTH_DIRECTORY_PATH
    value: $(workspaces.basic-auth.path)
   - name: WORKSPACE_SSL_CA_DIRECTORY_BOUND
    value: $(workspaces.ssl-ca-directory.bound)
   - name: WORKSPACE_SSL_CA_DIRECTORY_PATH
    value: $(workspaces.ssl-ca-directory.path)
   securityContext:
    runAsNonRoot: true
    runAsUser: 65532
   script: |
    #!/usr/bin/env sh
    set -eu
 
    if [ "${PARAM_VERBOSE}" = "true" ] ; then
     set -x
    fi
 
    if [ "${WORKSPACE_BASIC_AUTH_DIRECTORY_BOUND}" = "true" ] ; then
     cp "${WORKSPACE_BASIC_AUTH_DIRECTORY_PATH}/.git-credentials" "${PARAM_USER_HOME}/.git-credentials"
     cp "${WORKSPACE_BASIC_AUTH_DIRECTORY_PATH}/.gitconfig" "${PARAM_USER_HOME}/.gitconfig"
     chmod 400 "${PARAM_USER_HOME}/.git-credentials"
     chmod 400 "${PARAM_USER_HOME}/.gitconfig"
    fi
 
    if [ "${WORKSPACE_SSH_DIRECTORY_BOUND}" = "true" ] ; then
     cp -R "${WORKSPACE_SSH_DIRECTORY_PATH}" "${PARAM_USER_HOME}"/.ssh
     chmod 700 "${PARAM_USER_HOME}"/.ssh
     chmod -R 400 "${PARAM_USER_HOME}"/.ssh/*
    fi
 
    if [ "${WORKSPACE_SSL_CA_DIRECTORY_BOUND}" = "true" ] ; then
      export GIT_SSL_CAPATH="${WORKSPACE_SSL_CA_DIRECTORY_PATH}"
      if [ "${PARAM_CRT_FILENAME}" != "" ] ; then
       export GIT_SSL_CAINFO="${WORKSPACE_SSL_CA_DIRECTORY_PATH}/${PARAM_CRT_FILENAME}"
      fi
    fi
    CHECKOUT_DIR="${WORKSPACE_OUTPUT_PATH}/${PARAM_SUBDIRECTORY}"
 
    cleandir() {
     # Delete any existing contents of the repo directory if it exists.
     #
     # We don't just "rm -rf ${CHECKOUT_DIR}" because ${CHECKOUT_DIR} might be "/"
     # or the root of a mounted volume.
     if [ -d "${CHECKOUT_DIR}" ] ; then
      # Delete non-hidden files and directories
      rm -rf "${CHECKOUT_DIR:?}"/*
      # Delete files and directories starting with . but excluding ..
      rm -rf "${CHECKOUT_DIR}"/.[!.]*
      # Delete files and directories starting with .. plus any other character
      rm -rf "${CHECKOUT_DIR}"/..?*
     fi
    }
 
    if [ "${PARAM_DELETE_EXISTING}" = "true" ] ; then
     cleandir || true
    fi
 
    test -z "${PARAM_HTTP_PROXY}" || export HTTP_PROXY="${PARAM_HTTP_PROXY}"
    test -z "${PARAM_HTTPS_PROXY}" || export HTTPS_PROXY="${PARAM_HTTPS_PROXY}"
    test -z "${PARAM_NO_PROXY}" || export NO_PROXY="${PARAM_NO_PROXY}"
 
    git config --global --add safe.directory "${WORKSPACE_OUTPUT_PATH}"
    /ko-app/git-init \
     -url="${PARAM_URL}" \
     -revision="${PARAM_REVISION}" \
     -refspec="${PARAM_REFSPEC}" \
     -path="${CHECKOUT_DIR}" \
     -sslVerify="${PARAM_SSL_VERIFY}" \
     -submodules="${PARAM_SUBMODULES}" \
     -depth="${PARAM_DEPTH}" \
     -sparseCheckoutDirectories="${PARAM_SPARSE_CHECKOUT_DIRECTORIES}"
    cd "${CHECKOUT_DIR}"
    RESULT_SHA="$(git rev-parse HEAD)"
    EXIT_CODE="$?"
    if [ "${EXIT_CODE}" != 0 ] ; then
     exit "${EXIT_CODE}"
    fi
    RESULT_COMMITTER_DATE="$(git log -1 --pretty=%ct)"
    printf "%s" "${RESULT_COMMITTER_DATE}" > "$(results.committer-date.path)"
    printf "%s" "${RESULT_SHA}" > "$(results.commit.path)"
    printf "%s" "${PARAM_URL}" > "$(results.url.path)"

Git Versioning

---
apiVersion: tekton.dev/v1beta1
kind: Task
metadata:
 name: git-version
 labels:
  app.kubernetes.io/version: "0.1"
 annotations:
  tekton.dev/pipelines.minVersion: "0.12.0"
  tekton.dev/displayName: "git version"
  tekton.dev/categories: Git
  tekton.dev/tags: git
  tekton.dev/platforms: "linux/amd64"
spec:
 description: >-
  This task can be used to create a version from git history
 params:
  - description: branch to checkout to create a version for e.g. "develop"
   name: branch
   type: string
 results:
  - description: The calculated git version you could use for git tagging e.g. "0.1.0-tektonize.1-188"
   name: gitVersion
  - description: A normalized version for use in container images e.g. "0.1.0-tektonize.1-188"
   name: packageVersion
 steps:
  - image: mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:3.1-focal@sha256:1d31e2582f69920c3a6ea9498bb7da285baffbca7ea84d90d9e5b545604cc92d
   name: set-git-version
   workingDir: $(workspaces.source.path)
   securityContext:
    runAsUser: 0
   env:
    - name: PARAM_BRANCH
     value: $(params.branch)
   script: |
    #!/usr/bin/env bash
    export PATH="$PATH:/tekton/home/.dotnet/tools"
    dotnet tool install GitVersion.Tool --version 5.5.0 --tool-path "/tekton/home/.dotnet/tools"
 
    git checkout "${PARAM_BRANCH}"
 
    export GITVERSION=$(dotnet gitversion /showvariable FullSemVer)
    echo -n "${GITVERSION}" | tee $(results.gitVersion.path)
 
    # normalize a bit because
    # image tags can only contain `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789_-.ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ`
    export PACKAGEVERSION=$(echo -n $GITVERSION | sed 's/[^-._0-9A-Za-z]/-/g')
    echo -n "${PACKAGEVERSION}" | tee $(results.packageVersion.path)
 workspaces:
  - name: source
   description: A workspace that contains the fetched git repository to create a version for.

Trivy Scanner

---
apiVersion: tekton.dev/v1beta1
kind: Task
metadata:
 name: trivy-scanner
 labels:
  app.kubernetes.io/version: "0.2"
 annotations:
  tekton.dev/pipelines.minVersion: "0.12.1"
  tekton.dev/categories: Security
  tekton.dev/tags: CLI, trivy
  tekton.dev/displayName: "trivy scanner"
  tekton.dev/platforms: "linux/amd64,linux/arm64,linux/ppc64le,linux/390x"
spec:
 description: >-
  Trivy is a simple and comprehensive scanner for
  vulnerabilities in container images,file systems
  ,and Git repositories, as well as for configuration issues.
 
  This task can be used to scan for vulnenrabilities on the source code
  in stand alone mode.
 workspaces:
  - name: manifest-dir
 params:
  - name: ARGS
   description: The Arguments to be passed to Trivy command.
   type: array
  - name: TRIVY_IMAGE
   default: docker.io/aquasec/trivy@sha256:944a044451791617cc0ed2ee4d1942a4f66b790d527fcd0575a6b399ccbc05a1 # 0.43.1
   description: Trivy scanner image to be used
  - name: IMAGE_PATH
   description: Image or Path to be scanned by trivy.
   type: string
  - name: AIR_GAPPED_ENABLED
   default: "false"
   description: a flag enabling Air-Gapped mode
   type: string
 steps:
  - name: trivy-scan
   image: $(params.TRIVY_IMAGE)
   workingDir: $(workspaces.manifest-dir.path)
   script: |
    #!/usr/bin/env sh
     cmd="trivy $* "
     if [ "$(params.AIR_GAPPED_ENABLED)" = "true" ]; then
      echo "Air-Gapped mode enabled"
      TRIVY_TEMP_DIR=$(mktemp -d)
      trivy --cache-dir "$TRIVY_TEMP_DIR" image --download-db-only
      tar -cf ./db.tar.gz -C "$TRIVY_TEMP_DIR/db" metadata.json trivy.db
      rm -rf "$TRIVY_TEMP_DIR"
      mkdir -p "$HOME"/.cache/trivy/db
      tar xvf ./db.tar.gz -C "$HOME"/.cache/trivy/db
      cmd="${cmd}--skip-update "
     fi
     cmd="${cmd}$(params.IMAGE_PATH)"
     echo "Running trivy task with command below"
     echo "$cmd"
     eval "$cmd"
   args:
    - "$(params.ARGS)"

Kaniko Builder

apiVersion: tekton.dev/v1beta1
kind: Task
metadata:
 name: kaniko
 labels:
  app.kubernetes.io/version: "0.6"
 annotations:
  tekton.dev/pipelines.minVersion: "0.17.0"
  tekton.dev/categories: Image Build
  tekton.dev/tags: image-build
  tekton.dev/displayName: "Build and upload container image using Kaniko"
  tekton.dev/platforms: "linux/amd64,linux/arm64,linux/ppc64le"
spec:
 description: >-
  This Task builds a simple Dockerfile with kaniko and pushes to a registry.
  This Task stores the image name and digest as results, allowing Tekton Chains to pick up
  that an image was built & sign it.
 params:
  - name: IMAGE
   description: Name (reference) of the image to build.
  - name: DOCKERFILE
   description: Path to the Dockerfile to build.
   default: ./Dockerfile
  - name: CONTEXT
   description: The build context used by Kaniko.
   default: ./
  - name: EXTRA_ARGS
   type: array
   default: []
  - name: BUILDER_IMAGE
   description: The image on which builds will run (default is v1.5.1)
   default: gcr.io/kaniko-project/executor:v1.5.1@sha256:c6166717f7fe0b7da44908c986137ecfeab21f31ec3992f6e128fff8a94be8a5
 workspaces:
  - name: source
   description: Holds the context and Dockerfile
  - name: dockerconfig
   description: Includes a docker `config.json`
   optional: true
   mountPath: /kaniko/.docker
 results:
  - name: IMAGE_DIGEST
   description: Digest of the image just built.
  - name: IMAGE_URL
   description: URL of the image just built.
 steps:
  - name: build-and-push
   workingDir: $(workspaces.source.path)
   image: $(params.BUILDER_IMAGE)
   args:
    - $(params.EXTRA_ARGS)
    - --dockerfile=$(params.DOCKERFILE)
    - --context=$(workspaces.source.path)/$(params.CONTEXT) # The user does not need to care the workspace and the source.
    - --destination=$(params.IMAGE)
    - --digest-file=$(results.IMAGE_DIGEST.path)
   # kaniko assumes it is running as root, which means this example fails on platforms
   # that default to run containers as random uid (like OpenShift). Adding this securityContext
   # makes it explicit that it needs to run as root.
   securityContext:
    runAsUser: 0
  - name: write-url
   image: docker.io/library/bash:5.1.4@sha256:c523c636b722339f41b6a431b44588ab2f762c5de5ec3bd7964420ff982fb1d9
   script: |
    set -e
    image="$(params.IMAGE)"
    echo -n "${image}" | tee "$(results.IMAGE_URL.path)"

Nu dat we onze Tasks hebben voorbereid, kunnen we onze custom Tekton Pipeline schrijven.
Tekton Pipeline wordt van boven naar onder uitgevoerd.

Tekton Pipeline

apiVersion: tekton.dev/v1beta1
kind: Pipeline
metadata:
 name: custom-docker-image
 namespace: tekton-pipelines
spec:
 params:
  - name: branch_name
   description: The git branch
  - name: repository_url
   description: The git repository url
  - name: repository_name
   description: The git repository name
 tasks:
  - name: clonegit
   taskRef:
    name: git-clone
   params:
    - name: url
     value: $(params.repository_url)
    - name: revision
     value: $(params.branch_name)
    - name: deleteExisting
     value: true
    - name: depth
     value: "0"
   workspaces:
    - name: output
     workspace: source-workspace
  - name: gitversion
   taskRef:
    name: git-version
   runAfter:
    - clonegit
   params:
    - name: branch
     value: "$(params.branch_name)"
   workspaces:
    - name: source
     workspace: source-workspace
  - name: trivyscanner
   taskRef:
    name: trivy-scanner
   runAfter:
    - gitversion
   params:
    - name: IMAGE_PATH
     value: "."
    - name: ARGS
     value: [ ]
   workspaces:
    - name: source
     workspace: source-workspace
  - name: kanikobuilder
   taskRef:
    name: kaniko
   runAfter:
    - trivyscanner
   params:
    - name: IMAGE
     value: "<your-custom-registry>/$(params.repository_name):$(tasks.gitversion.results.packageVersion)"
    - name: DOCKERFILE
     value: "Dockerfile"
   workspaces:
    - name: source
     workspace: source-workspace
    - name: dockerconfig
     workspace: docker-credentials
 workspaces:
  - name: source-workspace
  - name: docker-credentials

Pipeline Run

Nu dat we een volledige Tekton Pipeline hebben, kunnen we onze pipeline starten.
Hiervoor hebben we Tekton PipelineRun nodig. Hierin gaan we onze parameters definieren zoals:

 • branch_name
 • repository_url
 • repository_name

apiVersion: tekton.dev/v1beta1
kind: PipelineRun
metadata:
 name: custom-docker-image
 namespace: tekton-pipelines
spec:
 serviceAccountName: tekton-pipelines-build-bot
 pipelineRef:
  name: custom-docker-image
 params:
  - name: branch_name
   value: "develop"
  - name: repository_url
   value: "<repository-branch>"
  - name: repository_name
   value: "<repository-name>"
 workspaces:
  - name: source-workspace
   subPath: source
   persistentVolumeClaim:
    claimName: custom-docker-image-source
  - name: docker-credentials
   subPath: source
   persistentVolumeClaim:
    claimName: custom-docker-image-docker-credentials
 pipelineSpec:
  tasks:
   - name: clonegit
    taskRef:
     name: git-clone]
   - name: gitversion
    taskRef:
     name: git-version
   - name: trivyscanner
    taskRef:
     name: gitversion
   - name: kanikobuilder
    taskRef:
     name: kaniko

Deploy in volgorde de resources om te testen: Tasks, Pipeline en PipelineRun.

2. Tekton Triggers: Start Pipelines met Events

Triggers zorgt ervoor dat Tekton Pipelines kunnen worden gestart door een event, zoals bijvoorbeeld een commit op een repository die vervolgens een Webhook verstuurt naar je Trigger Listener.
Er zijn verschillende mogelijkheden om je pipeline te activeren vanaf een event.

Wanneer we het bovenstaande schema verder uitwerken en Tekton Triggers toevoegen, ziet dit er als volgt uit:

Stappen:

 1. Git stuurt een payload via een Webhook naar de EventListener.
 2. De EventListener leest de inkomende Webhook en payload en controleert of dit voor hem bestemd is.
 3. Wanneer de EventListener ziet dat dit voor hem bedoeld is, plaatst hij de geconfigureerde waarden vanuit de payload in een variabele. Dit wordt gedaan via TriggerBinding.
 4. De EventListener maakt vervolgens een TriggerTemplate aan met de waarden uit TriggerBinding.
 5. TriggerTemplate start vervolgens een PipelineRun en voert de gedefinieerde tasks uit.

Voorbeeld

EventListener

Eerst gaan we onze EventListener maken op basis van eel CEL expressie.

apiVersion: triggers.tekton.dev/v1alpha1
kind: EventListener
metadata:
 name: custom-docker-build-listener
 namespace: tekton-pipelines
spec:
 serviceAccountName: tekton-triggers-build-bot
 triggers:
  - name: git-custom-docker-build-listener
   interceptors:
    - cel:
       filter: (body.repository.workspace.slug.matches('<WORKSPACE>') && body.push.changes[0].new.name.matches('<branch-name>') && body.repository.name.matches('<repository-name>'))
   template:
    - ref: git-custom-docker-build-listener
   bindings:
    - ref: git-custom-docker-build-listener

In onze EventListener hebben we triggers geconfigureerd die:

 • naar de WORKSPACE naam gaat kijken
 • naar de BRANCH naam gaat kijken
 • naar de REPOSITORY naam gaat kijken

Wanneer deze velden juist zijn gaat hij een template voorbereiden.
We gaan ook een TriggerTemplate en TriggerBinding voorbereiden om parameters te gebruiken tijdens de trigger.

TriggerBinding

In de TriggerBinding gaan we de Trigger Body extracten en de variables inladen met body values die vanuit Webhook worden verstuurd.

apiVersion: triggers.tekton.dev/v1alpha1
kind: TriggerBinding
metadata:
 name: custom-docker-build-listener
 namespace: tekton-pipelines
spec:
 params:  
  - name: branch_name
   value: $(body.pullrequest.destination.branch.name)
  - name: repository_url
   value: $(body.repository.links.html.href)
  - name: repository_name
   value: $(body.repository.name)

TriggerTemplate

Nu dat we de variables hebben in de TriggerBinding, kunnen we onze Pipeline starten vanuit TriggerTemplate met onze variables die uit Trigger komt.

Hiervoor kunnen we de  ${tt.xx}  notatie gebruiken.

apiVersion: triggers.tekton.dev/v1alpha1
kind: TriggerTemplate
metadata:
 name: custom-docker-build-listener
 namespace: tekton-pipelines
spec:
 params:
  - name: branch_name
   description: The git branch name
  - name: repository_url
   description: The git repository url
  - name: repository_name
   description: The git repository name
 resourcetemplates:
  - apiVersion: tekton.dev/v1beta1
   kind: PipelineRun
   metadata:
    generateName: $(tt.params.repository_name)-
    labels:
     tekton.dev/pipeline: tekton-pipeline
   spec:
    serviceAccountName: tekton-pipelines-build-bot
    pipelineRef:
     name: custom-docker-build-listener
    params:
     - name: branch_name
      value: $(tt.params.branch_name)
     - name: repository_url
      value: $(tt.params.repository_url)
     - name: repository_name
      value: $(tt.params.repository_name)
    workspaces:
     - name: source-workspace
      subPath: source
      persistentVolumeClaim:
       claimName: custom-docker-image-source
     - name: docker-credentials
      subPath: source
      persistentVolumeClaim:
       claimName: custom-docker-image-docker-credentials
    pipelineSpec:
     tasks:
      - name: clonegit
       taskRef:
        name: git-clone]
      - name: gitversion
       taskRef:
        name: git-version
      - name: trivyscanner
       taskRef:
        name: gitversion
      - name: kanikobuilder
       taskRef:
        name: kaniko

Deploy de resources in volgorde om te testen: TriggerTemplate, TriggerBinding, EventListener.

Tekton Dashboard

Het monitoren en bekijken van Tekton resources in een Kubernetes omgeving is niet altijd vanzelfsprekend. Ontwikkelaars hebben doorgaans beperkte rechten binnen de Kubernetes omgeving.

Daarom is het raadzaam om Tekton Dashboards te gebruiken. Tekton Dashboard is een uitbreiding op het Tekton ecosysteem en biedt een webinterface voor het beheren en monitoren van Tekton resources in Kubernetes omgevingen.

Het maakt het makkelijker voor ontwikkelaars om pipelines te volgen, logs realtime te bekijken en de status van tasks te controleren. Zo kan de ontwikkelaar direct zien waarom de build is mislukt en waar dat is gebeurd.

4. Tekton Hub: Uitgebreide Bibliotheek van Pipelines en Tasks

Tekton heeft een uitgebreid scala aan pipelines en tasks en pipelines beschikbaar. Je kan pipelines of tasks vanaf het begin schrijven, maar je hebt ook de mogelijkheid om tasks en pipelines over te nemen vanuit de Tekton Hub. De resources die je vanuit de Hub overneemt, kan je naar behoefte aanpassen.

Dit biedt flexibiliteit voor ontwikkelaars. Ze hoeven zich niet aan te passen aan bepaalde resources, maar kunnen hun resources volledig herschrijven zoals gewenst.

Enkele belangrijke tasks uit de Hub zijn onder andere:

 • Git-Clone
 • Workspace cleaner
 • Maven
 • Jib-Maven
 • BuildPacks
 • Kaniko/Docker

Meer taken zijn beschikbaar op https://hub.tekton.dev/

Aan de Slag met Tekton

Voor ontwikkelaars die Tekton willen gebruiken, biedt de officiële Tekton-documentatie gedetailleerde informatie over installatie en configuratie.

Concluderend biedt Tekton een krachtige, flexibele en schaalbare oplossing voor CI/CD-processen. Met zijn CloudNative kenmerken, uitbreidbaarheid en ondersteuning van grote bedrijven, heeft Tekton zich gevestigd als een betrouwbaar framework voor developers.

Wil je de voordelen van Tekton in de praktijk ervaren en ontdekken hoe ACA Group innovatieve oplossingen kan bieden voor je IT-uitdagingen?

Neem dan contact op met onze experten voor persoonlijk advies en een soepele implementatie.