DATA MESHINNOVATIONACA NOMINATEDAWARDSACA COMMUNITY
25/10/2023

Vlaanderen Digitaal Award voor Digitale Transformatie

Vlaanderen Digitaal Awards 2023: Beste Digitale Transformatieproject 🏆

ACA Group at Digital Vlaanderen Awards 2023

Photo by STYN.be

We zijn trots om te delen dat ACA Group de Vlaanderen Digitaal Award 2023 heeft gewonnen voor het "Beste Digitale Transformatieproject".

In een samenwerking met de Vlaamse Overheid en publiq om een baanbrekend cultureel platform op te leveren, deed het Vlaamse Departement van Cultuur, Jeugd en Media (CJM) een beroep op onze expertise om een datagedreven platform te creëren voor de culturele sector, gebruik makend van de kracht van Data Mesh.

Het platform heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de digitale transformatie van de Vlaamse cultuursector en we zijn trots dat wij hier ons steentje aan hebben kunnen bijdragen.

Beste Digitale Transformatieproject

Het programma Doelgericht Digitaal Transformeren stimuleert met het UiTwisselingsplatform een datagedreven aanpak in de cultuursector. Het data mesh platform is hiermee een fundamentele bouwblok voor de digitale transformatie van de cultuursector

Het creëert een ecosysteem met het UiTwisselingsplatform als kern, waardoor snellere en efficiëntere ontwikkeling van nieuwe toepassingen mogelijk is, ten gunste van zowel cultuurdeelnemers als de cultuursector.

Data mesh-architectuur

Data mesh-architectuur zorgt ervoor dat het aanbod van de cultuurhuizen in Vlaanderen met
elkaar wordt verbonden en de bezoekers in real time het cultuuraanbod kunnen matchen met
hun interesses, aanbevelingen ontvangen en tickets krijgen aangeboden. Tegelijk verzamelen de organisatoren feedback over het publiek dat gelijkaardige evenementen bezoekt en hoe die mensen te bereiken.

“Dankzij data mesh kunnen de verschillende cultuurspelers hun eigenheid behouden, maar toch onderling data delen en innoveren”, zegt Tom De Wolf, Architect en Innovatie Lead bij ACA Group. “Ideaal dus voor complexe organisaties met tal van individuele partijen zoals in de Vlaamse cultuurwereld. Een gedecentraliseerde aanpak waarbij iedere speler zelf aan de slag kan gaan, is veel logischer en efficiënter dan alle dataoplossingen voor de hele sector centraal te laten realiseren en beheren door één datateam.”

Data mesh stimuleert de cultuurspelers om hun data te beschouwen als een product dat ze
willen delen en vindbaar maken voor andere partijen. Aangezien er geen centraal datateam
nodig is voor het uitwisselen van data, kan de data rechtstreeks uitgewisseld worden tussen de producent en de consument door middel van self-service tools. Op die manier stimuleren we samenwerking rond data in de cultuursector.

Flexibel op te schalen

“Het maakt niet uit hoeveel spelers er in de toekomst deelnemen, de data-architectuur kan flexibel worden opgeschaald. Zodra de culturele sectorspelers toegang hebben tot dataproducten, kunnen ze snel inzichten genereren en op basis daarvan nieuwe diensten, producten en data ontwerpen. Het systeem zorgt ervoor dat ze niet telkens dezelfde data moeten invoeren wanneer ze bijvoorbeeld een evenement aanmaken of een subsidie willen aanvragen. Aangezien de oplossing door de hele sector beschikbaar wordt gesteld, moet er niemand individueel in technologie investeren. Hierdoor daalt ook de total cost of ownership van het platform”, aldus Peter Jans, Cloud en Innovatie Advocate van ACA Group.

"Data vormt de motor voor de digitale transformatie binnen de cultuursector”, pikt Leander Price, Afdelingshoofd Kennis en Beleid, Departement Cultuur, Jeugd en Media in. “Het departement Cultuur, Jeugd en Media en publiq ontwikkelen, in samenwerking met ACA Group, dit gegevensuitwisselingsplatform dat het delen en hergebruik van data binnen de sector stimuleert. Via deze bouwsteen kunnen innovatieve diensten en producten ontwikkeld worden voor de cultuurparticipant en verkrijgt de cultuursector "betere inzichten in hun publiekswerking.”