DATA & AIINNOVATIONACA NOMINATEDAWARDSACA COMMUNITY
10/01/2024

Amai! Vlaanderen kiest AI-toepassing van ACA Group voor mensen met een visuele beperking

De LiLi-app (inclusieve mobiliteit) van ACA Group werd door Amai!, een initiatief van de Vlaamse overheid, geselecteerd en door het publiek verkozen als 1 van de 5 beste projecten om op te starten in 2024. De LiLi-app werd verkozen in de categorie: mobiliteit.

De LiLi-app


De LiLi-app is een samenwerking van de ACA Group, Blindenzorg Licht en Liefde, VeBes, Vives Hogeschool, Open Street Map België en Stad Brugge.

Deze innovatieve app biedt mensen met een visuele beperking de mogelijkheid om veilig en zelfstandig te reizen. Met de LiLi-app kunnen ze op een duurzame manier de veiligste route vinden tussen twee punten en deze veilig te voet afleggen. De app biedt nuttige auditieve instructies voor herkenbare punten op de route, waardoor het navigeren gemakkelijker wordt.

Het Amai! project

Amai! Vlaanderen wil burgers informeren over AI en hen betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen in Vlaanderen. Dat doet amai! door AI-experts, domeinorganisaties en burgers samen te brengen rond vier thema’s: klimaat en milieu, mobiliteit, gezondheid en  werk. Voor deze thema’s worden drie slimme AI-oplossingen ontwikkeld op basis van een maatschappelijk relevante vraag. Het ontwikkelen van die AI-oplossing gebeurt steeds in overleg met burgers, AI-experts en experts op het gebied van het thema. Het project verloopt dit jaar in drie parallelle sporen.

En zo is de Amai! projectoproep geboren.

De Amai! selectie

De LiLi-app werd verkozen in een online publiekstemming met meer dan  8.000 deelnemers. Amai! voorziet een projectsubsidie van 125.000 euro om deze  slimme AI toepassing te laten ontwikkelen door een samenwerkingsverband van  informatici, AI specialisten, burgers, burgerwetenschappers en domeinexperten.  

Alexander Frimout, AI expert van ACA Group: “De ontwikkeling van de LiLi-app markeert een belangrijk keerpunt in de toepassing van AI voor maatschappelijk welzijn. Ons doel is om een tool te creëren die niet alleen technologisch geavanceerd is, maar ook daadwerkelijk levens verandert. Door AI te integreren in de dagelijkse mobiliteit van mensen met een visuele beperking, stellen we hen in staat om met meer vertrouwen en zelfstandigheid te navigeren. Dit project is een prachtig voorbeeld van hoe technologie en menselijk inzicht samen kunnen komen om echte, positieve impact te creëren in onze gemeenschap.”


Ronny Ruyters, CEO van ACA Group, licht toe: “Deze AI-toepassing voor mensen met  een visuele beperking kadert in onze strategie om in te zetten op duurzame IT,  technologische innovatie en kwaliteit om als onderneming een positieve impact te hebben  op de samenleving en een duurzame toekomst mogelijk maken. We zijn blij en vereerd dat  dit samenwerkingsproject tussen burgers, de overheid, het onderwijs, het middenveld 
en domeinexperten geselecteerd werd door Amai! en verkozen werd door een  omvangrijke online publieksjury.”