DATA & AIINNOVATIONACA NOMINATEDAWARDSACA COMMUNITY
16/10/2023

Stem voor de LiLi-app: Innovatie in toegankelijke mobiliteit voor personen met een visuele beperking

Stem op de LiLi-app in de Amai! Vlaanderen projectoproep en maak met jouw steun mobiliteit veiliger voor mensen met een visuele beperking!

De LiLi-app


De LiLi-app is een samenwerking van de ACA Group, Blindenzorg Licht en Liefde, VeBes, Vives Hogeschool, Open Street Map België en Stad Brugge.

Deze innovatieve app biedt mensen met een visuele beperking de mogelijkheid om veilig en zelfstandig te reizen. Met de LiLi-app kunnen ze op een duurzame manier de veiligste route vinden tussen twee punten en deze veilig te voet afleggen. De app biedt nuttige auditieve instructies voor herkenbare punten op de route, waardoor het navigeren gemakkelijker wordt.

Het Amai! project

Amai! Vlaanderen wil burgers informeren over AI en hen betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe AI-toepassingen in Vlaanderen. Dat doet amai! door AI-experts, domeinorganisaties en burgers samen te brengen rond vier thema’s: klimaat en milieu, mobiliteit, gezondheid en  werk. Voor deze thema’s worden drie slimme AI-oplossingen ontwikkeld op basis van een maatschappelijk relevante vraag. Het ontwikkelen van die AI-oplossing gebeurt steeds in overleg met burgers, AI-experts en experts op het gebied van het thema. Het project verloopt dit jaar in drie parallelle sporen.

En zo is de Amai! projectoproep geboren.

De Amai! stemming

Momenteel nemen we deel met de LiLi-app aan de Amai! projectoproep, waar 1000'en ideeën voor maatschappelijk relevante AI-oplossingen samenkomen.

De ideeën dienen als startpunt voor de projectoproep. Consortia kunnen een projectvoorstel indienen om een idee of een groep van verwante ideeën uit te werken uit één van de clusters. De consortia kunnen hiervoor een subsidie aanvragen van maximum 125.000 euro voor een looptijd van maximaal 24 maanden. 

Laat je stem gelden en help bepalen welke AI-oplossing wordt gerealiseerd. De publieksstemming is nu geopend en loopt tot 3 november.