DATA MESH
15/05/2024

Tom De Wolf te gast bij het expertenpanel over Data Mesh Operating Models

Op 2 mei 2024 nam Tom De Wolf, expert in Data Mesh Operating Models, deel aan een online panel georganiseerd door de International Data Mesh Learning Community. Hij voegde zich bij branchegenoten Eric Broda, Data Strategy Specialist, en Jean-Georges Perrin, gerenommeerd auteur en Data Mesh advocate, om de operatingmodellen van de volgende generatie voor data mesh-trajecten te bespreken.

Data Mesh, bekend om zijn gedecentraliseerde en gefedereerde aanpak, presenteert unieke uitdagingen, vooral voor ondernemingen die gewend zijn aan gecentraliseerd gegevensbeheer. Het panel richtte zich op het definiëren van een effectief Data Mesh Operating Model, waarbij het structureren van prikkels, teamdynamiek en governance aan bod kwamen om een succesvolle implementatie van Data Mesh te garanderen.

Belangrijke discussiepunten

Teamstructuren en interactiemodi:

De noodzaak van meerdere teams en hun interactiemodi is cruciaal voor een effectieve implementatie van Data Mesh. In lijn met de terminologie van Team Topologies worden gegevensproducten beheerd door Stream-aligned (domein)teams, terwijl een Platformteam het self-serviceplatform beheert. In eerste instantie is intense samenwerking nodig om de eerste versie van het platform en de gegevensproducten op te starten. Naarmate het platform stabiliseert, verschuift de interactiemodus naar 'platform as a service', waardoor domeinteams de self-service tools autonoom kunnen gebruiken.

Teams machtigen:

Het in staat stellen van teams speelt een cruciale rol bij het ondersteunen van andere teams met expertise, begeleiding en best practices. Hieronder vallen gefedereerde governanceteams die samenwerking bevorderen en interoperabiliteit garanderen, enterprise architectteams die architectonische best practices begeleiden, en teams die zich toeleggen op het onboarden van domeinteams in Data Mesh.

Gefedereerde governance:

Gefedereerde governance is essentieel om samenwerking te stimuleren en een soepele interoperabiliteit tussen verschillende teams te garanderen. Dit governancemodel helpt het evenwicht te bewaren tussen gedecentraliseerd eigendom van gegevensproducten en gecentraliseerde controle over het self-serviceplatform.

Teamtopologieën op maat:

Het ontwerp van teamtopologieën moet worden afgestemd op de specifieke context en cultuur van een organisatie. Bijvoorbeeld, in sectoren met veel kleinere organisaties, kunnen tussenorganisaties het eigendom namens een groep kleinere entiteiten op zich nemen. Een ander voorbeeld, in grotere organisaties kan een enkel platformteam niet voldoende zijn, kan er behoefte zijn aan een kernplatformteam dat samenwerkt met een ecosysteem van technologieplatformteams.

📺 Herbekijk de opname van het live evenement op YouTube.

💻 Sluit je aan bij het Data Mesh Learning Community Slack-kanaal en mis de kans niet om in contact te komen met vakgenoten door lid te worden van de Data Mesh Belgium Meetup-groep!