DIP #1 - Digitale innovatie: een ver-van-ons-bed-show?

Uitgezonden op 11 mei 2022 - 17 min

In deze eerste aflevering van de Digital Innovation Podcast hebben we het over digitale innovatie in de brede zin van het woord: waarom is het belangrijk, en hoe pas je het toe? We gaan ook enkele jaren terug in de tijd en ontdekken hoe CEO Ronny Ruyters en CIO Stijn Van den Enden digitale innovatie in de bedrijfscultuur verwerkten toen ACA nog wat meer in de kinderschoenen stond.

Luister op SpotifyLuister op Apple Music
--:--
00:00

Transcript DIP #1

Moderator: Welkom bij de Digital Innovation Podcast, een podcast waarin we het hebben over de digitale innovatie in verschillende velden. Ik ben Stijn, jullie moderator van dienst en voor deze eerste aflevering hebben we het over digitale innovatie in de brede zin van het woord. Wat is digitale innovatie? Hoe ga je ermee om als bedrijf en hoe breng je het in de praktijk? Om deze en nog heel wat andere vragen te beantwoorden, heb ik twee gasten bij mij. Als eerste mag ik Ronny Ruyters verwelkomen, de CEO van ACA Group. Ronny won in 2018 met zijn bedrijf de prestigieuze Ambiorixprijs. Hij is al sinds 1998 CEO van het bedrijf en heeft het uitgebouwd tot een onderneming met meer dan 200 werknemers, vooral dankzij zijn vermogen om innovatieve technologieën om te zetten in begrijpbare en behapbare business. Als laatste is hij ook nog een fervente sportman, zeker wanneer het aankomt op golf, padel en hardlopen. We zitten hier vandaag zelfs met een sportief duo, want ook Stijn Van den Ende, de Chief Innovation Officer van ACA Group, zit hier bij mij en is ook een echte duursporter, vooral wanneer het aankomt op hardlopen. Wanneer hij zijn loopschoenen niet aan heeft, botviert Stijn zijn passie voor technologie, innovatie en transformatie in het ACA Innovation Lab, iets waar we het zeker over moeten gaan hebben straks. Hij werkt al meer dan 20 jaar voor het bedrijf en is bovendien mee verantwoordelijk voor Devoxx, de grootste jaarlijkse developerconferentie in België. Welkom allebei.

Moderator: We gaan er meteen invliegen en ik ga met een vraag stellen aan Ronny over de Ambiorixprijs. Één van de redenen voor het winnen was de innovatieve bedrijfscultuur. Kan je misschien iets meer vertellen over die bedrijfscultuur, hoe zou je die omschrijven en waarom is die zo onderscheidend aan andere bedrijven?

Ronny: Ja, het is fijn dat dat extern wordt gewaardeerd, hè, omdat je daar altijd alle dagen in zit, dan is dat minder duidelijk dat we daar zo innovatief in zijn. Dus hm, wat is die cultuur dan een beetje? Ik denk dat wij heel vroeg begonnen zijn met de Agile manier van Vn werken. Ik denk dat ondertussen 18 jaar geleden is. Dat is eigenlijk de basis van de organisatie en hoe we proberen te werken doorheen heel de organisatie heen. En waar we gezocht hebben naar extensies om die cultuur te laten verderleven, ook bij het groeien van de organisatie en zo zijn we eigenlijk bij die POD-cultuur uitgekomen, zodat we met verschillende PODs gaan werken. Een POD is eigenlijk meer een entiteit die gespecialiseerd is om gespecialiseerde kennis te gaan leveren rondom een bepaald topic. Maar waar je eigenlijk alle globale diensten die over PODs heen structureel zijn, zoals HR, facilities enzoverder dat je die probeert eruit te trekken, zodat de PODs kunnen focussen op die interne kennis en zo is dat eigenlijk een beetje natuurlijk gegaan. En terugkomend op dat het dan ook erkend wordt door de Ambiorix Press als een speerpunt is natuurlijk wel wel fijn en mooi meegenomen.

Moderator: Je zei dat juist ook iets van jullie zijn, eigenlijk een soort van pioniers van Agile he, heel in het begin van het bedrijf. Die cultuur is daarmee ook zo gekomen. Hoe was dat in het begin? Hoe kijken andere bedrijven daar naar? Agile was niet echt vanzelfsprekend en, misschien ook niet onbelangrijk, hoe wordt dat dan gesmaakt door werknemers en klanten? Dan kijk ik misschien iets meer naar u, Stijn.

Stijn: Ja, ik denk dat in het begin de aanvang van toen wij begonnen met Agile dat dat echt nog pionierswerk was, hè? Toen was dat nog zelfs geen officiële term op zich. Het was allemaal nog nieuw, maar wij hebben een heel duidelijk doel. Dat was op een heel goede manier kwalitatieve software te maken. Het juiste op de juiste manier bouwen. Dat was ons doel, dat was evident. En dan zijn we op zoek gegaan naar methodes die ons daarbij konden helpen. Dat was onze drive, dus was niet Agile om Agile te zijn. Het was met het doel om de juiste output op de juiste manier hoog, kwaliteit, hoog kwalitatief te kunnen bieden. Dat was onze drive en in het begin was dat zeker pionierswerk, daarna heeft de markt dat mee opgenomen. Onderweg kregen methodes dan hun naam zoals scrum en kanban en dergelijke, dingen die wij gewoon in ons DNA hadden en ook gebruikten, dat zie je. Maar dat is ook nog wel het verschilpunt: bij ons is Agile niet om Agile, maar gaat het nog altijd wel over dat resultaat en dat is een continu verbeteringsproces waar dat we in functie van problemen die wij ook nog dagdagelijks ondervinden met onze methode in onze processen om die te verbeteren en daar nieuwe practices introduceren om die problemen weer op een innovatievere, betere manier te kunnen oplossen.

Moderator: Ja, en dan langs de kant van de klant, wordt er dan positief op gereageerd, zeker in het begin, omdat die ja het juist bouwen is toch het belangrijkste voor de klant of het juiste product hebben is toch het belangrijkste voor de klant, maar dan die nog onbekende methodologie: wordt er dan positief op gereageerd, of is dat een beetje terughoudend van tja, ik weet het toch niet zo?

Stijn: Ja, onze klanten hebben daar altijd wel positief op gereageerd, zeker op momenten dat ze ook het eindresultaat zagen, dat dat effectief ook goed was en vaak ook boven verwachting. Uiteraard op het moment dat je pioniert, dan komt dat ook wel met de nodige vraagtekens van, wat is het risico daarvan? Dus dat moet je ook op de juiste manier kaderen en uitleggen en uiteraard voorbeelden en succesverhalen helpen daar wel heel, heel hard bij.

Ronny: In het begin had je daar ook heel veel cow boy verhalen rond hè? Dus jawel, programmeren dat was van: we gaan samenzitten en we bedenken iets en we maken dat. Zo werd het ook gepercipieerd. Eigenlijk is de Agile manier van werken één van de meest gedisciplineerde manieren van werken die ik ken op het moment dat ze puur sang toepast.
En nog altijd zijn er partijen die die daar een ander beeld van hebben. Maar dat is veel verbeterd in de tijd, maar het begin moest het echt wel gaan verdedigen. Waarom doe je pair programming? Dat is dan dubbel zo duur, die dingen hè? Met resultaten kun je dat wel weerleggen, maar aan het begin moest je daar wel echt wel tegen vechten en je bewijzen en constant herbewijzen en dat is nog niet helemaal weg en dat zal ook nooit helemaal weggaan.

Moderator: Maar het klopt wel dat het veel meer geaccepteerd wordt, hè? Klanten verwachten denk ik ook echt wel als je software gaat opleveren dat op Agile manier wordt gebouwd.

Ronny: Ja, nu is dat de common ground, hè? Vroeger was dat een onderscheidend verhaal van ACA, nu is dat common ground. In theorie, als je dan in de praktijk gaat kijken, dan zie je nog altijd dat er een verschil is hoe ermee wordt omgegaan. Die 18 jaar ervaring die we daarin hebben, ja, daar maken we nog altijd wel het verschil op het moment dat het doet, terwijl dat alle partijen bij wijze van spreken Agile werken, maar Agile zeggen, werken en Agile in de praktijk werken, daar is nog wel een verschil in en daar zie je nog altijd. Daar zie je nog gradatieverschillen in de verschillende aanboden de er zijn.

Moderator: die Agile oplevering en dat Agile bouwen, dat is nu iets wat vroeger heel innovatief was, vooral vroeger toch, zeker in die pioniersrol die dat we daar dan in hadden, maar innovatie op zich, dat lijkt voor heel veel mensen een ver-van-mijn-bedshow over een heel vaag concept en ACA is er op zich wel heel erg mee bezig. Maar hoe maak je dan als organisatie innovatie tastbaar voor een klant of een prospect? Hoe breng je dat eigenlijk aan de man? Want het is op zich een heel vaag concept.

Ronny: Ja, het is een vaag concept waar je naar op zoek moet gaan zijn, zijn eigenlijk mogelijkheden om te kunnen doen. En dan als organisatie, daar zeggen oké, we willen mee denken, mee investeren, mee bewijzen dat dat kan en daar ook een bepaalde aanpak in hebben, die stelselmatig is. We gaan eerst dit doen hè, stelselmatig bewijzen dat dit kan, op het moment dat dit kan gaan we naar de volgende stap en kunnen we verder gaan, dus die die grote bergen of die olifant opdelen in kleine stukken. Olifanten eet je niet in één keer, je deelt die olifant op in klein stukken en je begint daar op die manier aan. En dat is de manier denk ik om die klant mee te pakken en een aantal zaken te gaan bewijzen dat dat dat kan. De grote moeilijkheid is die ja die die dingen gaan spotten, hè? En daarin gaan meegaan en die dan ook bij ons passen. Het heeft geen zin dat we mogelijkheden spotten die ver ons bed zijn die misschien wel nuttig zijn voor die klant, maar daar moeten we ook eerlijk in zijn, zijn we ook, door te zeggen ja, goed u kunt dat misschien beter bij een andere partij gaan doen. Wij focussen op wat rond digitalisering te maken heeft in brede zinn en proberen daar een aanbod te bieden en dat doen we door het Munchen bord te maken en ook overzichtelijk te houden. En als we er zelf in geloven, mee te investeren.

Stijn: Ja, zoals Ronny zegt is voor ons innovatie eigenlijk primair een proces, een aanpak dat je uiteindelijk de problemen oplost op een nieuwe manier. En onze bedrijfsstructuur, podulaire structuur met expertisegebieden, stukje onze cultuur, samenwerken, openheid en dergelijke een stukje het zicht op wat er technologisch gebeurt en verandert in de markt: dat zijn allemaal zaken die als input kunnen dienen om dat proces eigenlijk te voeden. Om bestaande challenges bij klanten op te lossen op een andere manier, een betere manier en dat is innovatie en zo proberen we dat een stukje tastbaar te maken.

Moderator: Ja over het tastbaar maken van innovatie nog: er is ook een Innovation Lab bij ACA En dan kijk eventjes naar u Stijn: kan je misschien eventjes toelichten wat dat precies is, wat de bedoeling is en wat daar juist verwezenlijkt wordt?

Stijn: Ja, Innovation Lab heeft eigenlijk in principe 3 pijlers hè, dus Innovation Lab is in eerste instantie een soort van incubator in welke eigenlijk nieuwe initiatieven, dat kunnen interne initiatieven zijn, initiatieven met klanten voor klanten, een stukje een landingsplaats krijgen waar dat die ontwikkeld kunnen worden. Waar dat die door hun derisking, het reduceren van dat risico op een innovatie-initiatief eigenlijk, waar ze dat kunnen doormaken. Dat is één doel van Innovation Lab. Anderzijds is Innovation Lab ook een stukje procesbegeleiding van en met klanten rond innovatieprocessen. Dat is een tweede pijler en een derde pijler is een stukje ja, een ecosysteem van bedrijven waarvan wij mee samenwerken rond visie, technologie, methodologie en dergelijke waar we op kunnen terugvallen om ervoor te zorgen dat we complexe problemen kunnen oplossen die verder gaan dan onze eigen expertise op zich.

Moderator: En ja dat Innovation Lab is er nu, dat is er gekomen. Hoe zien jullie dat naar de toekomst? Hoe gaat dat groeien? Gaat dat uitbreiden is daar nood aan bij klanten bijvoorbeeld, of hoe zien jullie dat?

Stijn: Dus Innovation Lab op zich is is een incubator hè? Dus gaat het uitbreiden? Ja, wat er gebeurt en dat is ook iets waarvan we in het verleden al een aantal voorbeelden van hebben, dat er initiatieven starten binnen Innovation Lab en dat die eigenlijk een eigen unit worden binnen het grotere geheel en eigen POD, zoals Ronnie dat daarjuist heeft benoemd. Dus dat is eigenlijk één van de objectieven van Innovation Lab om eigenlijk spinoffs te genereren die dan een stuk de toekomstige dienstverlening van ACA zullen vormen. Dat betekent ook dat we constant eigenlijk nieuwe initiatieven bootstrappen binnen Innovation Lab en dat eigenlijk ook een stukje groei voor Innovation Lab zelf betekent. We hebben daar een model via growth board, waardoor we beslissen waar dat we in investeren en waar dat we niet investeren, wat onze focus areas zijn en dat is een stukje een driver voor die groei van Innovation Lab te creëren. Wat we ook zien, is dat eigenlijk wel heel wat van onze klanten vragen om samen rond innovatie te werken en dat is voor ons ook een groeipoot. Dus het verder uitbouwen van die expertise van hoe we omgaan met innovatie, kunnen we dat efficiënt internaliseren bij klanten van ons? Dat is ook een groeipoot dat we in de toekomst verder willen bewandelen.

Ronny: Een beetje aanvullend, is dat we daar ook jaarlijks een budget voorzien om investeringen te gaan doen. En natuurlijk hopen we dat die investeringen die we doen op lange termijn ook gaan renderen, hè? Dus daarom is het belangrijk dat we ook inspelen op zaken waar effectief in de markt nood aan is. En dat onze klanten daar ook mee vooruitgaan hè, dus die combinatie moeten we eigenlijk gaan zoeken. Die vinden we eigenlijk ook. Dus dat is een manier waarop die investeringen dan op termijn gaan renderen en dat je nu een aantal hurdles kunt gaan wegnemen bij klanten, waar dat we meerwaarde in zien om ook mee te investeren daarin.

Moderator: Er zijn ook heel veel zaken die op dit moment als innovation worden bestempeld: je hebt het internet of things, 5G, data mesh en zo verder. Om af te sluiten wil ik heel graag nog vragen aan jullie of dat er trends of innovaties zijn jullie aandacht hebben gegrepen, waar dat jullie heel veel toekomst in zien of wat jullie heel erg tof vinden of gewoon heel erg cool om te zien? Dan zal ik misschien heel eventjes eerst kijken naar Stijn, als de technische guy hier.

Stijn: Ja, je noemt een aantal technologische area's op, Stijn. Ik denk, innovatie gaat ook over de toepassing daarvan, hè? Dus ik denk dat een heel aantal van die technologische pijlers daar zeker potentieel hebben. De echte toepassing en de echte toegevoegde waarde, die moeten we vaak nog zien, hè? Nu wij zien heel wat heel leuke aanwinningen met toegevoegde waarde van inderdaad bijvoorbeeld IoT, zeker gecombineerd met het hele real-time element, waardoor je eigenlijk ook gaat reageren op metingen die je doet van sensoren, dingen die je ziet via camerasystemen en dat je eigenlijk dat als input voor je processen gebruikt. Dat kan gigantisch veel efficiëntiewinsten teweeg brengen, dus daar geloven we met stip ook heel, heel sterk in, ook omdat dat heel veel dingen samenbrengt. Dat brengt connectiviteit, 5G, IoT, sensoren, cameratechnologie, AI, om die data te verwerken, eigenlijk allemaal samen om het leven van de eindgebruiker, van onze klanten toch weer wat makkelijker en gestroomlijnder te maken, dus daar kijken we heel hard naar uit.

Ronny: Ja, aanvullend aan Stijn of bevestigend van wat Stijn zegt, ik denk dat die wereld met die connectiviteit van IoT en 5G, dat er een heel nieuwe wereld van mogelijkheden open gaat. En dat je bestaande systemen met nieuwe devices, met nieuwe technologie immens veel dingen kunt gaan doen en ik denk dat het belangrijk is dat we daar in mee zijn, dat we dat kunnen doen. Het wordt alleen maar complexer, maar op zich ook uitdagender. Maar dan heb je ook andere oplossingen nodig. Ik denk dat we daar ook op aan het inspelen zijn. En dat is een markt die zich volop ontwikkelt en ik kijk ernaar uit dat we daar ook onze rol in kunnen en mogen spelen.

Moderator: Goed, dat lijkt me dan wel een hele mooie om mee af te sluiten. Dankuwel Ronny en Stijn om erbij te zijn bij deze eerste aflevering van de Digital Innovation Podcast. Ik heb er zelf wel van genoten van het gesprek, hopelijk jullie ook. Bedankt voor het luisteren ook aan de andere kant en wil jij als luisteraar meer informatie? Surf dan zeker eens naar acagroup.be en tot de volgende!