DATA MESHINNOVATIE
06/12/2023 • Tom De Wolf

Hoe starten met Data Mesh

In de datagedreven wereld van vandaag zijn organisaties voortdurend op zoek naar innovatieve manieren om waarde uit hun data te halen. Eén aanpak die steeds meer terrein wint, is Data Mesh. Dit innovatieve concept transformeert de manier waarop we binnen een organisatie over data denken en omgaan. Maar waar begin je met Data Mesh, en hoe kan je deze abstracte theorie concreet maken?

Maak het concreet voor alle stakeholders

Data Mesh wordt vaak gezien als iets zeer abstract en theoretisch, waardoor belanghebbenden onzeker zijn over de precieze implicaties en mogelijke oplossingen ervan. Daarom willen we het bij ACA Group zo concreet mogelijk maken voor business stakeholders, technische stakeholders en andere belanghebbenden in de organisatie.

Wij raden aan om drie belangrijke uitdagingen tegelijkertijd aan te pakken:

  • IDENTIFICEER BEDRIJFSWAARDE – Definieer hoe Data Mesh exact bijdraagt ​​aan de bedrijfswaarde door data als een product te beschouwen.
  • ORGANISEER TEAMS – Specificeer de rol van elk team, teamlid en persona binnen de context van Data Mesh.
  • BUILD PLATFORM – Laat zien hoe data mesh de technische architectuur beïnvloedt.

Uitdaging 1: De Waarde van Data Mesh Identificeren

Een van de eerste uitdagingen bij de introductie van Data Mesh is het uitleggen en bewijzen van de waarde voor de business. Bij ACA Group beginnen we met het identificeren van potentiële dataproducten, domeinen en use cases. Dit proces is gebaseerd op zakelijke input en resulteert in een dataproductlandschap. De figuur hieronder geeft een voorbeeld vanuit een e-commerce bedrijf (rechthoeken zijn applicaties, hexagonen zijn data producten, kleuren geven domeinen die ownership nemen). Dit landschap dient als navigatiekaart, inspireert nieuwe innovatieve zakelijke ideeën en laat de meerwaarde zien die Data Mesh voor de organisatie kan bieden. Door te laten zien hoe Data Mesh nieuwe mogelijkheden kan creëren, verduidelijken we de relevantie ervan voor zakelijke belanghebbenden.

Data Mesh Oplossingen Afstemmen op Organisatiedoelen

Om het maximale uit Data Mesh te halen, is afstemming op de algemene doelstellingen en strategie van de organisatie van het grootste belang. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat de investering in technologie en processen aansluit bij de bredere bedrijfsdoelstellingen. Door deze afstemming blijft de steun en het momentum behouden, wat cruciaal is voor het succes van een Data Mesh-initiatief.

Data Mesh Opportuniteiten Identificeren met Gamestorming

Bij ACA Group passen we gamestorming-technieken toe om domeinen en dataproducten te ontdekken. Dit proces begint met de identificatie van business mogelijkheden en datagebruiksscenario's. Dat doen we aan de hand van workshops, zoals het in kaart brengen van de impact. Door Data Mesh op deze aspecten af ​​te stemmen, identificeren we een dataproductlandschap vanuit twee perspectieven. Een inventarisatie van beschikbare data en potentiële dataproducten inspireert en genereert nieuwe zakelijke ideeën, terwijl de gewenste zakelijke impact en doelstellingen helpen bij het identificeren van de benodigde data en dataproducten.

Uitdaging 2: Teams Organiseren en Individuen Empoweren

Data Mesh gaat niet alleen over technologie; het gaat over het transformeren van de manier waarop teams en teamleden binnen de organisatie opereren. ACA Group gelooft in het effectief organiseren van teams om de kracht van Data Mesh te benutten. We gaan in gesprek met bestaande teams en teamleden en positioneren hun waardevolle rollen en expertise binnen een Data Mesh-teamorganisatie. Meestal zijn hierbij platformteams, domeinteams, faciliterende teams en een gefedereerd governanceteam betrokken. Daarnaast onderzoeken we de verschillende gebruikerstrajecten en ervaringen voor elke persona, om ervoor te zorgen dat Data Mesh een positieve invloed heeft op de organisatie, haar mensen en hun rollen.

Uitdaging 3: De Technische Architectuur Opzetten

De technische architectuur is een cruciaal aspect van Data Mesh en ACA Group streeft ernaar dit tastbaar te maken. Wij laten zien hoe Data Mesh in de praktijk kan werken door een gecodeerde en werkende proof of concept te ontwikkelen. Door gebruik te maken van onze expertise op het gebied van platform engineering brengen we dataproducten tot leven. Hierbij laten we zien hoe Data Mesh bestaande datatechnologie kan benutten en tegelijkertijd een toekomstbestendige en flexibele architectuur kan bieden die is afgestemd op de unieke context van de klant.

Conclusie

Het invoeren van Data Mesh is een transformerend traject voor elke organisatie. Door de uitdagingen op te splitsen in uitvoerbare stappen, zoals ACA Group doet, kan je Data Mesh tastbaarder maken, de waarde ervan verduidelijken en de oplossing afstemmen op de doelstellingen van je organisatie. Deze incrementele acties dienen om het mysterie weg te nemen rond Data Mesh, waardoor het begrijpelijk wordt voor een breed scala aan stakeholders en het pad wordt geëffend voor goed geïnformeerde beslissingen. Het omarmen van Data Mesh betekent het omarmen van de toekomst van datamanagement, en biedt een scala aan opportuniteiten voor je organisatie. Dit traject gaat over het praktisch realiseren van Data Mesh en tegelijkertijd zorgen voor afstemming op je organisatiedoelstellingen.

💡 Benieuwd naar wat Data Mesh je nog meer te bieden heeft?