Data Mesh

De toekomst van data management & sharing

De oorsprong van Data Mesh

Een datagedreven bedrijf blijft een van de belangrijkste strategische doelen van organisaties en leidinggevenden. En hoewel het logisch lijkt dat bedrijven het concept van "datagedreven" te zijn omarmen, is het vaak veel moeilijker in de praktijk.

Het veranderende landschap van dataverwachtingen

Vroeger waren de dataverwachtingen beperkt tot Business Intelligence (BI) met rapportage en dashboards. De gegevens van vandaag vereisen echter:

 • de integratie van machine learning & real-time
 • datagedreven optimalisaties
 • stroomlijnen operationele processen (bv: real-time logistics)
 • democratisering van data
 • continue en gebruiksvriendelijke toegang tot de meest recente gegevens

Traditionele en monolithische data-architecturen maken het moeilijker om grote, complexe systemen te bouwen en te onderhouden, en kunnen het vermogen van organisaties beperken om snel te reageren op veranderende bedrijfsnoden. Het centrale datateam wordt een knelpunt wanneer het aantal gegevensbronnen toeneemt en zij zelf steeds meer uiteenlopende use cases rond data moeten behandelen, bij voortdurende veranderingen en toenemende bedrijfscomplexiteit.

Data Mesh in mensentaal

Revolutie in Data Strategie

Data mesh beantwoordt deze uitdagingen door zich te richten op het bouwen van een gedecentraliseerd, zelfbedienend data-ecosysteem. Het beoogt datagedreven innovatie in te bedden in elke afdeling of team, zodat iedereen in de organisatie betrokken is en nadenkt over hoe data herbruikbaar te maken en te benutten voor nieuwe producten en diensten binnen of over afdelingen heen.


Door stakeholders meer flexibiliteit te bieden en de last voor teams te verlichten, worden veel voorkomende uitdagingen en problemen aangepakt die samenhangen met een traditionele aanpak op het gebied van databeheer en datauitwisseling:

 • Doorbreek datasilos

  In veel organisaties worden gegevens opgeslagen en beheerd in geïsoleerde silo's, waardoor het moeilijk is gegevens te raadplegen en te delen tussen teams en afdelingen. Een data mesh heeft tot doel deze silo's te doorbreken en gegevens vrij en gemakkelijk door de organisatie te laten stromen.

 • Achter de feiten aanlopen

  Ben je het beu om in een complexe en veranderlijke bedrijfsomgeving voortdurend achter de feiten aan te lopen?  Met data meshes kan je wijzigingen in gegevens op een eenvoudige manier beheren. Ze brengen business, techniek en data op één lijn en verminderen de bijkomstige complexiteit van data pipelines.

 • Intensieve coördinatie reduceren

  Verminder intensieve coördinatie door verantwoordelijkheden te delegeren aan autonome domeinen en de eigenaren van dataproducten. Automatiseer het governancebeleid als ingebouwde code en introduceer expliciete gegevenscontracten tussen dataproducten om de coördinatie te vergemakkelijken.

Aan de slag met Data Mesh

Hoe werkt Data Mesh?

Het idee achter data mesh is om de toegankelijkheid, beschikbaarheid en bruikbaarheid van gegevens voor zakelijke gebruikers te vergroten en de onderlinge afhankelijkheid tussen datateams te verminderen. Het is gebaseerd op de principes van domein-georiënteerd ownership, "Data-as-a-product", federated computational governance en een self-serve dataplatform. Gegevens worden behandeld als een te hergebruiken product en dit dataproduct is een structurele modulaire component met zijn eigen onafhankelijke levenscyclus en beheersstructuren.

 • Team autonomie met minimale afhankelijkheden
 • Transparantie in cross-functioneel gebruik tussen teams
 • Verbeterde wendbaarheid en flexibiliteit in databeheer
 • Verbeterd gegevensbeheer
 • Doorbreken van datasilo's door het delen en hergebruiken van gegevens
 • Naadloze integratie met opkomende technologieën

Traditioneel databeheer versus data mesh

Gedecentraliseerd

Stel je een bedrijf voor met verschillende teams voor verschillende bedrijfsdomeinen zoals HR, verkoop, financiën, logistiek en marketing. Met een data mesh-architectuur zou elk team autonomie hebben over de kwaliteit en het beheer van de gegevens die specifiek zijn voor dat team. Zij hebben toegang tot gegevens die zij nodig hebben via API's en de gegevens worden gepubliceerd in een gedeelde datacatalogus, die door alle teams gemakkelijk kan worden geraadpleegd en bijgewerkt. Dit creëert een gedeeld begrip van data en elimineert datasilo's, waardoor het voor teams gemakkelijker wordt om samen te werken, gegevens te delen en sneller datagestuurde beslissingen te nemen. Het eigenaarschap is gedecentraliseerd bij de domeinen, en zij worden ondersteund door een gedeeld self-serve dataplatform.

Multidisciplinaire aanpak

Data Mesh wordt beschouwd als een multidisciplinaire aanpak omdat er verschillende disciplines bij betrokken zijn om het uit te voeren:

Customer Success Stories

Data Mesh Blogposts

Data Mesh Nieuws

Wil je meer te weten komen over Data Mesh?

Op zoek naar mogelijke Data Mesh opportuniteiten voor je bedrijf? Wil je meer leren over Data Mesh? Contacteer onze Data Mesh expert Tom De Wolf voor meer informatie of stuur ons een bericht via onze website chat.

tom.dewolf@acagroup.be

Tom De Wolf
Senior Software Architect, Innovation Engineer and Technical Coach