INNOVATIEACA ALS WERKGEVER
30/11/2023 • ACA Group Team

Ship-IT: alle innovatieve projecten op een rij

Op 30 november (vandaag!) lanceert ACA Group hun jaarlijkse Ship-IT Day. Tijdens deze hackathon werken verschillende teams van ACA-medewerkers een innovatief idee uit voor (en samen met) de klant. Dit jaar strijden er negen projectteams mee voor de eeuwige roem die op het einde van de dag ligt te wachten. Ontdek alle projecten hier.

Wat is Ship-IT Day?

Ship-IT Day is dit jaar toe aan de zesde editie 🎉. Op deze dag draait alles rond samenwerking en innovatie. Verschillende multidisciplinaire ACA-teams (al of niet aangevuld met de juiste experten van de klant) zullen op 30 november hun kennis en expertise inzetten om innovatieve oplossingen te bedenken voor interne of externe uitdagingen. Het doel is om op het einde van de dag een eerste proof of concept voor te stellen. Op basis hiervan wordt er een winnaar verkozen.

Waarom?

Met de Ship-IT Day wil ACA Group haar teamleden de kans geven om aan innovatieve ideeën te werken die de aanzet kunnen vormen naar concrete oplossingen. Het is bovendien een buitenkans om kennis op te bouwen en nieuwe opportuniteiten te exploreren.

Er leven heel veel goede ideeën binnen ACA. Deze krijgen echter binnen de bestaande projecten niet altijd evenveel kans om uitgewerkt te worden. Om innovatie te stimuleren, willen we tijdens de Ship-IT Day iedereen de kans geven om aan dit soort ideeën te werken.

Stijn Van den Enden, Chief Innovation Officer bij ACA Group
Stijn Van den Enden - Chief Innovation Officer

team working during ship-it day 2022

De 9 Projecten van Ship-IT Day 2023 🚀

1. Chatbot & course integratie in klantomgeving

In de klantomgeving van een van onze klanten, heb je als werkgever toegang tot meer dan vijftig verschillende brochures. Het is echter moeilijk om te weten waar je specifieke informatie kan vinden. Daarnaast biedt deze klant 384 opleidingen aan. Ook hiervoor vraagt het heel wat zoekwerk om de juiste opleidingen te vinden.

Met dit project wil het betrokken team van acht experten een oplossing bieden om het opzoeken van documentatie en opleidingen voor werkgevers te vergemakkelijken. Dat willen ze doen door de bestaande AI-tool uit te breiden, in een webcomponent te gieten, en als chatbot te integreren in de bestaande klantomgeving.

2. Systeem integratie tests in een CI/CD pipeline

Tijdens de R&D- en testfase van traffic management systemen steunt dit bedrijf sterk op manuele testing en acties zoals deploys naar testomgevingen. Naast het extra werk worden problemen ook relatief laat ontdekt, waardoor de kosten om ze op te lossen hoger zijn dan nodig.

Het projectteam van vier experten wil deze problemen aanpakken door end-to-end testing te introduceren tegen een geïntegreerde backend en frontend, uitgevoerd in GitHub actions. Na een succesvolle run kan de software vervolgens automatisch gedeployed worden naar een testomgeving. De oplossing zal resulteren in kortere feedbacklussen en een verbetering van de productkwaliteit.

3. Onboarding portaal/platform inclusief gamification aspect

Iedereen die start bij ACA doorloopt een onboarding traject, waarbij de informatie op verschillende platformen te vinden is. Het doel van dit project is om een centraal platform te creëren waarop alle onboarding-informatie terug te vinden is. Door gamification toe te voegen wordt de onboarding bovendien nog leuker voor elke nieuwe medewerker. En ook de opvolging door HR kan via het platform efficiënter gebeuren.

4. Automatische dubbing, transcriptie en samenvatting van conversaties

De adviseurs van een van onze klanten hebben heel veel gesprekken, waarvan ze ook een verslag moeten maken. Dat vraagt heel veel tijd.

Het projectteam van zeven experten zal Speech-To-Text technologie gebruiken om automatisch en in real time transcripties te maken van deze gesprekken. Met behulp van Large Language Models kunnen de gesprekken ook live gedubd worden om vlot te kunnen communiceren met gesprekspartners die geen Nederlands of Frans spreken. De technologie laat ook toe om achteraf automatisch een samenvattend verslag van het gesprek te genereren.

5. publiq film offering data import via ML

publiq is verantwoordelijk voor de communicatie van het publieke vrijetijdsaanbod. In dit kader ontvangen ze wekelijks heel wat mails over filmprogrammaties. Deze informatie wordt vandaag manueel ingegeven in de UiT-databank (https://www.uitdatabank.be). Dat vraagt heel wat tijd. Bovendien wordt er soms ongewenst hierdoor twee keer dezelfde informatie gepubliceerd.

Dit projectteam van vier ACA-medewerkers en zeven experten van publiq hebben het plan om de data-import van filmprogrammatie naar de UiT-databank te optimaliseren.
Met behulp van machine learning kan dit proces veel efficiënter gemaakt worden en wordt de informatie sneller beschikbaar via www.UiTinVlaanderen.be.  

6. SMOCS, Low level mock management systeem

De Woningpas, een online tool van de Vlaamse overheid, maakt gebruik van heel wat integraties met externe partijen. Die bezorgen een Swagger-file met beschrijvingen van hun endpoints, terwijl ze ondertussen hun API ontwikkelen. ACA ontwikkelt hiervoor parallel een mock-applicatie die de API-endpoints mockt met specifieke cases die de klant doorgeeft.
Hier komt heel veel development-werk bij kijken. Bovendien gebeuren er heel vaak nog wijzigingen waardoor de mock-applicatie herwerkt moet worden. Ook de klant voegt vaak nog extra edge cases toe die ad hoc getest moeten worden. 

Dit projectteam wil een gebruiksvriendelijke tool ontwikkelen die het volledige projectteam toelaat om mock-data toe te voegen. De klant kan dan zelf edge cases testen en toevoegen. Zo kunnen developers zich meer focussen op de ontwikkeling van echte code. 

7. Composable data processing architectuur

Voor een overheidsdienst die veel data verzamelt van externe partijen, en dat volgens grotendeels gelijkaardige processen, wil dit projectteam een referentie-architectuur vastleggen die gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van nieuwe applicaties. Zo hoeft er niet telkens van nul gestart te worden, en zijn er minder ontwikkelingskosten en onderhoud nodig.

De focus ligt op composability en platform thinking binnen de context van data ingestion. De developers van een applicatie moeten kunnen kiezen welke bouwblokken ze samenbrengen om hun applicatie te bouwen. Het opzetten van een nieuwe applicatie moet relatief eenvoudig zijn, waarbij het streefdoel is dat de applicatie zich kan beperken tot het definiëren van de applicatie specifieke business rules.

8. Virtuele collega's

Dit projectteam wil het team van de klant uitbreiden met virtuele medewerkers op basis van AI en chatbot-technologie. Deze extra virtuele collega’s kunnen helpen bij het opleiden van nieuwe medewerkers en bij het toegankelijk maken van interne kennis.

Het idee is om meerdere afzonderlijke bots op te zetten, met elk hun eigen specialisatie. De training van de bots zal geleidelijk aan gebeuren.

9. Geautomatiseerde facturatie

De betrokken klant is verantwoordelijk voor incident management van vrachtwagens en transport over heel Europa. Daarbij coördineren ze ook de reparaties van vrachtwagens. Ze ontvangen jaarlijks zo’n 50.000 facturen van lokale garages die vertaald en vervolgens doorgestuurd moeten worden aan verzekeraars en leveranciers. Dat is een zeer intensieve en tijdrovende job.

Dit projectteam wil een AI-oplossing bouwen om het facturatieproces grotendeels te automatiseren. Ze gaan aan de slag op basis van 32 voorbeeldfacturen.

screen of a ship-it day project

Benieuwd welk project als winnaar uit de bus komt? Volg het allemaal live via onze sociale media kanalen: LinkedIn, X, Instagram en Facebook!🏆