INNOVATIEREAL-TIME
18/07/2022 • Peter Hardeel

Wat betekent het om een ‘real time enterprise’ te zijn?

Het gespreksonderwerp van vandaag? Het belang van een 'real time enterprise’ die elke gebeurtenis of elk verzoek meteen opmerkt en erop inspeelt. Maar wat betekent het dan om ‘real time’ te zijn?

Realtimetechnologie is van cruciaal belang voor organisaties, omdat besluitvorming in real time in de razendsnelle wereld van vandaag een manier is om zich van de concurrentie te onderscheiden. Een realtimetoepassing vereist de mogelijkheid om gegevens in real time te verzamelen, te structureren, te analyseren en erop te reageren. De nadruk ligt daarbij op inzicht en besluitvorming op het moment dat een gebeurtenis plaatsvindt, in plaats van dagen of zelfs weken daarna.

De bedrijfssystemen van vandaag bieden in de eerste plaats aan wat een realtimetoepassing belooft: ze verzamelen gegevens in real time. Het analyseren van deze gegevens en het verkrijgen van waardevolle inzichten in realtime is echter een heel andere uitdaging. Het wordt ook vaak verward met het eerste criterium, waardoor de aandacht wordt afgeleid van wat de belangrijkste bedenkingen zouden moeten zijn bij het plannen van een realtimetoepassing:

  • Welke beslissingen moet je bedrijf nemen wanneer het gegevens ontvangt?
  • Wat vertraagt je bedrijf bij het nemen van deze beslissingen?
  • Op welke manier heeft je bedrijf baat bij deze mogelijkheid om beslissingen te nemen?

Bedrijven moeten eerst deze vragen kunnen beantwoorden en ze verduidelijken naar de rest van het bedrijf toe voor een realtimetoepassing met succes kan worden geïmplementeerd.

Het doel van realtime

Beslissingen nemen in real time is de enige doelstelling van een realtimetoepassing. Omdat deze toepassingen een veel groter deel van een bedrijf zullen aansturen, biedt een nauwe samenwerking met de mens opmerkelijke voordelen en zal het in de toekomst een vereiste worden. Software zal deterministische functies en gestandaardiseerde activiteiten automatiseren. Tegelijkertijd zullen mensen ervaring, intuïtie en waarden toevoegen om:


  • te verzekeren dat de meest aangewezen acties worden ondernomen,
  • in te grijpen wanneer dat niet het geval is,
  • en de leiding te nemen wanneer het niet duidelijk genoeg is wat er gedaan moet worden.

Met interacties bedoelen we communicatie die veel verder gaat dan tekst, e-mail of chatsystemen. We hebben het dan over echt gesofisticeerde samenwerkingsverbanden waarin een softwareapplicatie en een mens communiceren en zich elk bewust zijn van de context van wat er gebeurt, hoe een situatie verandert in de tijd en welke keuzes of aanbevelingen waarschijnlijk de beste resultaten zullen opleveren.

De 3 stappen om een realtime enterprise te worden

Nu we hebben toegelicht wat een real time enterprise is, volgt de vraag: hoe word je er een? Er zijn 3 belangrijke stappen om rekening mee te houden:

  1. Stel de bedrijfsnoden voorop: maak er een reflex van om zowel bedrijfs- als operationele processen te creëren en te veranderen met een ‘real time first’-instelling. Bijvoorbeeld: laat bepaalde automatische beslissingen toe afhankelijk van welke gegevensstromen je toepassingen binnenkrijgen.

  2. Over gegevens gesproken: pak ook die op de juiste manier aan! De overgang naar real time vereist een robuust gegevensbeheer dat zowel de opkomende streaminggegevens als de traditionele gegevensbronnen voor realtimegegevensintegratie ondersteunt.

  3. Live on the edge: zoals we al zeiden, vraagt de overstap naar real time ook om de implementatie van realtimeanalyses van waar de gegevens vandaan komen en de uitvoering van analyses. Dat vereist een autonome ondersteuning om analyses dichter bij de gegevensbron uit te voeren zonder verbinding met de cloud, waardoor flexibelere en krachtigere implementaties ontstaan. Dankzij edge computing kunnen organisaties gegevens lokaal verzamelen, verrijken en analyseren, alsook modellen voor machine learning uitvoeren op opgeschoonde datasets en verbeterde voorspellende mogelijkheden bieden.

 De snelheid en het volume van gegevens die in real time binnenkomen, vragen om in-memory stroomanalyses en complexe gebeurtenisverwerking.  Daarom is een verschuiving nodig van een traditionele 3-tier database-centrische architectuur (met een presentatie-, applicatie- en gegevenslaag) naar een moderne eventgedreven architectuurmethode van applicatieontwikkeling.

Conclusie

Hoewel we slechts een tipje van de sluier hebben opgelicht, hopen we dat dit artikel heeft aangetoond hoe interessant en waardevol realtimetoepassingen kunnen zijn. Wil je meer weten of ontdekken hoe je deze technologieën in je bedrijf kunt implementeren, neem dan zeker contact met ons op. We helpen je met plezier bij je transformatie naar een real time enterprise!

Avatar placeholder