Benchmarktool for Flemish EPS-label

  • Nauw geïntegreerd in de woningpas
  • Overzichtelijke tool met hoog gebruiksgemak
  • Nooie styling en correcte branding

energie EPC label nieuwe woning

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) is een verzelfstandigd agentschap van het beleidsdomein Omgeving en geeft uitvoering aan een duurzaam energiebeleid. De belangrijkste taken van VEA zijn het stimuleren van rationeel energiegebruik en milieuvriendelijke energieproductie.

De uitdaging: benchmarking in één oogopslag en nauwe integraties

VEA wilde dat burgers de energieprestatie van hun woning met elkaar konden vergelijken. Zo wilde VEA het bewustzijn en de kennis rond de energieprestatie van het woningpark vergroten.

VEA vroeg ons daarom om een design voor een webapplicatie waarin burgers de energieprestatie van een woning eenvoudig kunnen benchmarken op gewestelijke, provinciale, gemeentelijke en eventueel nog kleinere niveaus. Deze benchmark zou gebeuren aan de hand van een EPC-label, analoog aan hoe elektrische toestellen labels krijgen afhankelijk van hoe zuinig ze omspringen met energie.

Dit EPC-label voor woningen moest geïntegreerd worden binnen de VEA-website energiesparen.be en in de woningpas, een ander project van VEA dat we mee hielpen realiseren. Daarnaast moesten stakeholders zoals de bouw- en vastgoedsector en steden en gemeenten dit label eenvoudig kunnen integreren in hun websites.

benchmarktool EPC

Onze oplossing: laagdrempelig en op maat van de burger

Na de eerste workshops tussen ACA en de projectverantwoordelijken van VEA was duidelijk dat de doelgroep breder was dan enkel burgers die het EPC-kengetal of label van hun woning kennen. Ook burgers die hun kengetal niet kennen, willen gebruikmaken van de benchmarktool.

De prototypes die we na deze workshops opstelden, reflecteerden dit dan ook. De benchmarktool loodst gebruikers door een aantal eenvoudige vragen en biedt hen daarna een indicatief label dat overeenstemt met hun woning. Door testen met eindgebruikers konden we dit steeds verder verfijnen op maat van de burger.

Naast een indicatief EPC-label biedt de benchmarktool ook de mogelijkheid om via verschillende parameters het indicatief label positief te beïnvloeden. Zo kunnen gebruikers ontdekken welke impact investeringen zoals een warmtepomp of spouwmuurisolatie op hun EPC-label heeft.

EPC benchmarktool parameters woning

Het ACA-team zette de uiteindelijke gebruiker van onze laagdrempelige EPC-tool volop centraal en ging hiervoor kritische vragen en nieuwe horizonten niet uit de weg. Op een inspirerende manier triggerden ze ons om maximaal na te denken over wie we met onze tool wilden bereiken en waarom. Een leuke en vlotte samenwerking met het ACA-team: enthousiast en met veel kennis van zaken! Dat vertaalt zich naar een tevreden gebruiker: we krijgen vooral feedback dat de tool mooi, helder en zeer gebruiksvriendelijk is.

Mieke Deurinck, Projectleider EPC bij Vlaams Energieagentschap (VEA)

Gerelateerde customer success stories