CargoWeb & RTIM voor Lineas

Lineas, met hoofdkantoor in België, biedt oplossingen voor spoorvervoer en logistiek. Ze exploiteren bloktreinen voor conventionele en intermodale ladingen en bieden vervoer van enkele wagons door heel Europa, waarbij ze treinen in tussen België, Duitsland, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Frankrijk besturen. Lineas vervoert een breed scala aan goederen: van grondstoffen, chemicaliën en halffabricaten tot industriële en consumptiegoederen.

De uitdaging

Een korte introductie

CargoWeb is een applicatie van Lineas die werd ontwikkeld om treinen en wagons te tracken. Het tracken van CargoWeb wordt uitgevoerd door de treingegevens uit verschillende bronnen te verzamelen. Deze treingegevens worden door medewerkers van B Logistics zelf gemaakt, door middel van manuele metingen of events in het buitenland. Al deze gegevens worden geconsolideerd in het model van één webapplicatie.

De CargoWeb-applicatie wordt zowel door Lineas medewerkers als door hun klanten gebruikt. Lineas medewerkers zijn vooral geïnteresseerd in treinplanning, treinvertragingen en de impact die dit heeft op hun klanten. Klanten zijn meer geïnteresseerd in de voortgang en vertragingen van bestelde transporten.

De uitdaging voor ACA Group

CargoWeb is gereleased in 2008 op basis van de op dat moment beschikbare technologieën. De applicatie is bedrijfskritisch, maar sluit niet meer aan bij de verwachte gebruikerservaring van een moderne webapplicatie en de verwerking van grote hoeveelheden data. ACA kreeg de vraag om de huidige CargoWeb applicatie te vernieuwen. Daarnaast helpen we Lineas om te starten met een Agile manier van werken die gebaseerd is op Kanban.

Oplossing

Refactoring

ACA voert een grote refactoring en upgrade van de bestaande applicatie uit naar de nieuwste frameworks. Bovendien zullen nieuwe functionaliteiten en prestatieverbeteringen worden doorgevoerd.

Kanban

Tijdens dit project introduceerde ACA Kanban. Met behulp van onze Agile coaching is de gehele IT-organisatie van Lineas aan de slag gegaan met deze Agile methode. Het grootste voordeel is dat Lineas beter inzicht krijgt in hun projecten en kortere releasetijden heeft. De Agile manier van werken zal ook de kwaliteit van hun code verbeteren.

Fasering van het project

In de huidige fase van het proces herstructureert ACA de huidige webapplicatie en levert nieuwe functies op basis van de vraag van Lineas. Onze architect heeft een technische studie opgezet waarin hij verschillende benaderingen voorstelde voor de CargoWeb next generation. Gedurende het hele project zullen we de Agile methode gebruiken en zorgen voor flexibiliteit.

Uitbreiding met RTIM (Realtime Information Module)

De oplossing werd in 2018 uitgebreid met een component die allerlei realtime informatie bundelt in één applicatie: de Realtime Information Module (RTIM). Het RTIM maakt het mogelijk om real-time data van transport ter beschikking te stellen in de vorm van hapklare stukjes informatie aan de kernbedrijfsprocessen binnen Lineas. De realtime data bestaat uit bijvoorbeeld treinvertragingen, de realtime positie van een transport of de positie van een bepaalde locomotief. Deze data wordt vervolgens omgezet in duidelijke en leesbare informatie, die Lineas dan gebruikt voor o.a. de planning van treinen en transporten en capaciteitsboeking.

Functioneel gezien richt het project zich vooral op het vergelijken van feitelijke metingen met een vooraf bepaalde planning, om vervolgens af te leiden wat dit betekent voor de status van een transport. Het RTIM moet daarom een ​​aanzienlijke hoeveelheid data zo efficiënt en snel mogelijk verwerken, liefst in real-time.

De Realtime Information Module is een streamingtoepassing en gebruikt Apache Kafka als dataplatform, Kafka-streams als streamingbibliotheek, Elasticsearch en Kibana. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat onze oplossing uitbreidbaar is met andere vormen van transport en metingen.

Gebruikte technologieën

 • OutSystems
 • Struts
 • JSF
 • jQuery
 • Spring
 • Spring webservices
 • Spring MVC
 • Joda-Time
 • AspectJ Encache
 • JMS
 • Hibernate
 • JDBC
 • Oracle XE
 • WebSphere MQ
 • SOAP (JAX-WS)
 • JUnit
 • Mockito
 • PowerMock
 • DBUnit
 • AssertJ
 • Spring Mock MVC
 • log4j
 • SLF4J
 • Jira
 • BitBucket
 • Confluence
 • Bamboo
 • New Relic
 • WildFly 10
 • IntelliJ
 • IntelliJ Debugging Tools

Gerelateerde customer success stories