Mobile-friendly web applicatie voor OVAM

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem. Het agentschap opereert binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid en is gevestigd in Mechelen.

voor OVAM bouwde ACA een mobilefriendly webapplicatie

De uitdaging: gedetailleerde inventaris met integreerbare informatie

Om onze leefomgeving tegen 2040 asbestveilig te maken keurde de Vlaamse Regering in 2018 het actieplan Asbestafbouw goed. Dit actieplan omvat een uitdagend project voor OVAM om de aanwezigheid van asbest in Vlaanderen volledig in kaart te brengen en asbestafbouw te stimuleren. Daarom wil OVAM asbest op alle percelen in Vlaanderen inventariseren en meten, en dat op meerdere niveaus: zowel op gehele percelen als op gebouwniveau moet precies zichtbaar zijn welke attesten en risico’s zijn toegekend. 

OVAM wilde daarom een webtoepassing waarin alle asbestattesten verzameld en beschikbaar gesteld worden. Deze asbestinventaris moet de asbesttoepassingen zo in kaart brengen dat eigenaars exact weten waar asbest aanwezig is, welke risico’s ermee verbonden zijn en welke maatregelen ze moeten nemen. Daarnaast moet de geïnventariseerde informatie ook beschikbaar zijn voor andere actoren zoals lokale besturen, notarissen en hulpdiensten.

Onze oplossing: mobile-friendly webapp met vlotte gebruikservaring & diepe integratie

We zijn niet zomaar beginnen ontwikkelen. Eerst hebben we samen met OVAM onderzocht of alles wat in het decreet van de Vlaamse Regering staat technisch haalbaar was, of dat het decreet gewijzigd moest worden. Om geen tijd te verliezen, startten we wel al met de ontwikkeling van bouwstenen van de webapplicatie waarvan we zeker wisten dat ze noodzakelijk waren. Dankzij onze agile methodologie en voortschrijdend inzicht tijdens het project konden we daarna op een flexibele manier de nog af te toetsen zaken gemakkelijk inbouwen. 

mobile-friendly webapplicatie voor OVAM

Een slimme en mobile-friendly webapp

De databank met asbestinventarissen moet als mobile-friendly webapplicatie in het veld kunnen gebruikt worden. We ontwikkelden de applicatie dan ook als een webtoepassing met een responsive design. Daardoor kan de webapp gemakkelijk schalen naarmate de schermgrootte van het toestel van de gebruiker. Daarnaast is er ook ondersteuning voor diverse invoermethodes zoals een muis en touch.

Bovendien zorgden we ervoor dat asbestdeskundigen ook offline hun werk kunnen verderzetten, bijvoorbeeld in de kelder van een gebouw waar geen signaal beschikbaar is. Alle invoer, zoals het uploaden van foto’s, wordt dan offline in het geheugen opgeslagen. Zodra het toestel weer over een internetverbinding beschikt, synchroniseert de applicatie alle gegevens met de databank van OVAM.

Een vlotte gebruikservaring

Ook qua gebruikservaring van de webapp hanteerden we het principe ‘ask first, then build’. Dankzij het betrekken van verschillende eindklanten en het aftoetsen van prototypes hebben we een vlottere en flexibelere gebruikservaring kunnen uitwerken. Zo kan een asbestdeskundige die ter plaatse de asbest inventariseert, dat nu eenvoudig doen via een plan, foto of tekening in plaats van een omslachtige boomstructuur.

asbest map OVAM

Begin 2020 stelden we een demoversie voor aan het Asbestteam bij OVAM waarop ze waardevolle feedback konden geven. Op basis van die feedback voegden we nog een aantal extra features toe. Midden 2020 stelden we een bètarelease voor aan een deel van de eindgebruikers: de experten die dagelijks bezig zijn met het inventariseren van asbesttoepassingen in gebouwen. Zij velden al snel een erg positief oordeel: we hadden duidelijk goed naar de eindgebruikers geluisterd. De applicatie schepte meteen hoge verwachtingen.

Integratie met Woningpas en kadaster

We hebben ook enorm veel aandacht besteed aan een nauwe integratie en uitwisseling van informatie uit de webapp. Zo kunnen eigenaars hun asbestattesten opvragen via de woningpas en kunnen hulpdiensten snel de aanwezigheid van asbest op een perceel opzoeken via hun eigen applicatie. De informatie over asbestattesten wordt ook op een kadaster geprojecteerd, zodat OVAM gemakkelijk kan opvolgen welke regio’s in Vlaanderen asbestveilig zijn. 

Eind 2020 moet een oefenomgeving klaar zijn zodat kandidaatasbestdeskundigen tijdens hun opleiding kunnen oefenen met de applicatie. Tegen eind 2021 zal de finale applicatie in productie staan.

Het verschil met andere leveranciers is dat ACA op alle niveaus heel betrokken is en creatief meedenkt in de realisatie van het project rond het asbestattest. Hun grote zin voor verantwoordelijkheid geeft mij als product owner een gerust gevoel.

Dirk Damman, Product Owner bij OVAM

Wil je meer informatie over ons of deze case?

Kristof staat voor je klaar.

Kristof Lauwagie
Account Manager

Gerelateerde customer success stories