Customer case: VDAB

Ontwikkeling van wijk-werkcheque-platform voor VDAB

Via het systeem van de wijk-werkcheques kunnen personen die moeilijk toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt klussen uitvoeren in hun gemeenschap. De vergoeding gebeurt aan de hand van wijk-werkcheques. Toen de externe uitgever van deze cheques liet weten dat ze deze activiteit gingen stopzetten, moest VDAB snel op zoek naar een oplossing. Voor de ontwikkeling van hun nieuwe platform voor het beheer en de uitgave van wijk-werkcheques deden ze beroep op de specialisten van ACA Group.

Doel van de wijk-werkcheques

gardening

In 2004 werd in Vlaanderen het systeem van de wijk-werkcheques ingevoerd. Het programma wordt beheerd door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en is bedoeld om mensen die moeilijk toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt de kans te geven om in hun lokale gemeenschap te werken. Dit kan variëren van tuinonderhoud en klusjes in huis tot administratieve ondersteuning in lokale organisaties. De taken zijn divers en zijn gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in de gemeenschap. Door het uitvoeren van deze klussen kunnen de wijkwerkers bepaalde vaardigheden verbeteren die ze later kunnen gebruiken op de reguliere arbeidsmarkt.

Hoe werken de wijk-werkcheques?

Werkgevers zoals lokale gemeenschapsorganisaties, lokale overheden, non-profitorganisaties en particulieren kunnen wijkwerkers in dienst nemen met behulp van wijk-werkcheques. De werkgevers kopen deze cheques bij een erkend dienstenchequebedrijf en betalen de wijkwerkers met deze cheques. Wijkwerkers ontvangen een vergoeding voor hun werk, die gedeeltelijk wordt betaald met wijk-werkcheques en gedeeltelijk door de VDAB.

Waarom zocht VDAB hulp?

De wijk- werkcheques werden in het verleden uitgegeven door Edenred. Toen dit extern bedrijf in 2022 liet weten dat het deze activiteit wilde stopzetten, moest VDAB snel op zoek naar een oplossing. De zoektocht naar een nieuwe externe partner die de rol van Edenred zou kunnen overnemen, draaide al snel op niets uit. Daarom besliste VDAB om de uitgave van de wijk-werkcheques voortaan in eigen beheer te doen.

Daarvoor moest er op korte termijn een nieuwe applicatie gebouwd worden om het beheer en de aankoop van de cheques te faciliteren. VDAB heeft een uitgebreid team van softwarespecialisten in huis, maar zat volgeboekt met roadmap projecten tot 2025. Daarom zochten ze hulp bij een externe partner.

VDAB doet beroep op ACA Group

Al voor de aanvang van dit project waren er enkele ACA-consultants aan het werk in de softwareteams van VDAB. De banden waren er dus al. ACA bezorgde vervolgens een offerte die VDAB kon overtuigen. 

Tweeledige oplossing: wijk-cheque portaal en support platform

Samen met de specialisten van VDAB ontwikkelde ACA Group een portaal waarop werkgevers elektronische wijk-werkcheques kunnen aankopen en beheren, alsook wijkwerkers kunnen betalen. Daarnaast ontwikkelden we een supportplatform voor de medewerker van VDAB, waarin ze uitgebreide data en analyses kunnen bekijken over de werkgevers en de wijkwerkers, met ook een service-desk-luik voor ondersteuning van de gebruikers.

In het verleden gaf Edenred naast de elektronische cheques ook papieren cheques uit. Nu is er gekozen om uitsluitend met elektronische cheques te werken die een stuk efficiënter en milieuvriendelijker zijn.

Hoe verliep het project?

In november 2022 werd het startschot gegeven voor de ontwikkeling van de nieuwe applicatie. De eerste twee maanden werd er tijd genomen voor de startup. In die periode gingen de analisten en architecten aan het werk voor het opstellen van een backlog. Van januari tot juni 2023 gingen de developers aan het werk. In die periode werd een nieuwe applicatie ontwikkeld die volledig geïntegreerd is met de bestaande technologische basis. Er was reeds een setup voor het intern beheer van de cheques. De bestaande technische API met de nodige check ID's en identifiers vormden de basis voor de integratie van de nieuwe applicatie.

Wijkcheques form VDAB

De finale oplevering van de applicatie en dus ook de start van het uitgeven van de nieuwe wijk-werkcheques was voorzien voor het einde van 2023. Tot die tijd bleef Edenred de oude cheques ondersteunen.

Welke technologiestack werd gebruikt?

Voor de ontwikkeling van de applicatie werd er gebruikgemaakt van Spring Boot, Hibernate en Jackson voor de backend. Voor de frontend werd Angular gebruikt. Daarnaast werden er ook enkele upgrades uitgevoerd omdat het bestaande platform al enkele jaren in gebruik was.

Een deel van de uitdaging was om de juiste architecturale domeinmodelleringskeuzes te maken. Die zijn heel service based met als doel om er een volwaardig domeinmodel van te maken. Ons doel was om de nieuwe applicatie te laten voldoen aan de regels van de kunst op vlak van modern domain driven design, zodat de oplossing ook op lange termijn future proof is. 

Het projectteam

Het projectteam bestond uit een interne VDAB teamleider, drie analisten waarvan twee ACA’ers, 4 junior developers en 2 senior developers van ACA en twee interne ontwikkelaars van VDAB, aangevuld met enkele anderen die instonden voor architectuur, QA, enzovoort.

Initieel werd het projectteam opgericht als een tijdelijk team, maar omdat de werkdruk binnen het interne VDAB-team alsmaar groter wordt en omdat de ACA-consultants hun meerwaarde hebben bewezen, blijven er ook na dit project enkele ACA’ers deel uitmaken van het vaste softwareteam binnen VDAB om te helpen bij andere software-uitdagingen. 

Partnership op lange termijn

De samenwerking tussen VDAB en ACA Group voor de ontwikkeling van de applicatie voor de wijk-werkcheques was een doorslaand succes. Het gaat bovendien verder dan dit eenmalig project; het is de voortzetting van een partnerschap op lange termijn gebaseerd op wederzijds vertrouwen en professionele synergie.

De gezamenlijke projecten die in de toekomst zullen volgen, beloven verdere verbetering van de dienstverlening en interne werking van de VDAB. Het zal ongetwijfeld bijdragen aan het succes van de VDAB in het ondersteunen van werkzoekenden in Vlaanderen.

VDAB slaagde er met de hulp van het ACA-team in om het uitgeven van Wijk-werkcheques en het verwerken van de nodige betalingen en uitbetalingen over te nemen van een externe uitgiftemaatschappij en deze tegen een strikte deadline te internaliseren.

Tom Van Heddegem, Manager Software Factory - Application Make bij VDAB
Tom Van Heddegem - Manager Software Factory - Application Make

Gerelateerde customer success stories