SUSTAINABILITYACA
01/11/2022

ACA Group vergezelt Belgische delegatie naar Denemarken - Duurzame energietransitie

2 november 2022 - ACA's sustainability expert Dorien Jorissen, heeft afgelopen week de Belgische delegatie inzake duurzame energietransitie vergezeld samen met VOKA, Energyville, VITO en POM Limburg.

Denemarken als koploper in eco-innovatie

Denemarken staat reeds tientallen jaren hoog genoteerd in de lijst van duurzame landen en is dit jaar het best preseterende land in de CCPI. Het land is in twee decennia overgeschakeld van een grote afhankelijkheid van steenkool naar een opmerkelijk hoog aandeel van wind- en biomassa-energie. Meer dan 30% van de primaire energie komt momenteel uit hernieuwbare bronnen.

Denmark to build two 'energy islands' - biggest building project in  country's history

Denemarken is eveneens begonnen met de aanleg van artificiële energie-eilanden voor de opslag van offshore windenergie. Ze noemen het één van de grootste energieprojecten van deze tijd en ontwikkelen het eveneens als nieuw export product.

Duurzaamheidsmissie: Energietransitie

Afgelopen week is een Belgische delegatie op driedaagse inspiratiemissie vertrokken naar Denemarken. Het doel van deze missie was om onder gelijkgestemde ondernemers inspiratie op te doen, kennisuitwisseling te faciliteren, nieuwe contacten te leggen en vooral te leren van en met elkaar rond de energietransitie.

Zo werd er onder andere bezoek gebracht aan de Deense Technische Universiteit, het Deense Technologische Instituut (DTI), State of Green .

Sustainability expert Dorien Jorissen vergezelde vanuit ACA de delegatie van VOKA, Energyville, VITO en POM Limburg.

Innovatie over politieke grenzen

'Het doel van onze deelname aan deze energiemissie was tweeledig.' Aldus Dorien Jorissen, sustainability lead van de ACA Group. 'Als organisatie zijn we steeds op zoek naar manieren om onszelf te verbeteren en nieuwe partnerships te sluiten op het gebied van data sustainability, eco-innovatie en groene IT. Anderzijds willen we ons ook zoveel mogelijk kunnen verdiepen in de leefwereld van onze klanten. Welke uitdagingen en opportuniteiten komen er op hen af en hoe kunnen wij hen met deze inzichten ondersteunen voor verdere digitalisering en innovatie.'

Dorien: 'Op het gebied van kennis binnen zowel IT als innovatie doet Vlaanderen zeker niet onder voor Denemarken. Het is echter zeer duidelijk dat we nog een lange weg te gaan hebben op het gebied van politieke consensus, partnering en samenwerkingscultuur. In Denemarken wordt er over politieke grenzen en verkiezingen gedacht, er worden afspraken gemaakt waar zowel de bevolking als de bedrijven zich aan houden. Ze brengen een duidelijk verhaal met een doel, waarbinnen initiatieven genomen worden, partnerships gesloten worden en doelen effectief nagestreefd worden.'

Duurzaamheid als bedrijfskern

De ACA Group engageert zich om duurzaamheidsinitiatieven te blijven onderzoeken en stimuleren. Duurzaamheid vormt de kern van hun bedrijfsvisie, cultuur en activiteiten. Ze geloven en zien dat duurzaam gedrag en duurzame oplossingen niet alleen leiden tot een betere toekomst, maar ook belangrijke concurrentievoordelen opleveren. Hun doel is te bouwen aan een duurzame toekomst door deskundige kennis te combineren met de kracht van technologie en innovatie, op een authentieke en waardegedreven manier.

Videoreportage (NL/Dutch)