Digital Twin

Een beeld zegt meer dan duizend woorden

Een Digital Twin is de digitale representatie van een object, proces of omgeving uit de fysieke wereld in real-time. Het model geeft in één oogopslag inzicht in een live toestand op basis van een stroom aan data en metrieken. Op die manier krijg je veel sneller toegang tot de juiste toestand om complexe, kostelijke en zelfs gevaarlijke processen veiliger, betaalbaarder en haalbaarder te maken.

Waarom een Digital Twin?

Digital Twin-representaties hebben een brede waaier aan toepassingen. Enkele voorbeelden:

 • Complexe simulaties: een Digital Twin helpt bij het uitvoeren van tests die met reële apparatuur heel arbeidsintensief en vooral kostelijk zouden zijn
 • Infratructuur in kaart brengen: een model kan het beheer van een gebouw ondersteunen of een productielijn visualiseren onder meer in het kader van veiligheid
 • Nutsbedrijven: met een Digital Twin van een pijpleiding of spoornetwerk kunnen productieproblemen in realtime worden gevisualiseerd
 • Duurzaamheid: simulaties met een Digital Twin tonen wat nodig is om energiezuiniger te werken of de levensduur en circulariteit van producten te bevorderen
 • Prototypes: evaluatie van producten in ontwikkeling of het testen van aanpassingen aan deze producten of het onderwerpen aan externe facturen
 • Toepassingen van een Digital Twin

  Digital Twin-toepassingen gaan hand in hand met de incrementele groei van IoT-devices (Internet of Things) die grote volumes data genereren. De meest eenvoudige representatie van een Digital Twin bestaat uit een dashboard of 2D-model, maar in een latere fase zijn ook 3D-voorstellingen en zelfs toepassingen met Augmented Reality (AR) of Virtual Reality (VR) mogelijk.

 • Bijvoorbeeld

  Via AR kunnen de ingenieurs van een gasbedrijf bijvoorbeeld meteen zien waar een leiding loopt, wat er aan de hand is en wat moet gebeuren om een probleem efficiënt te verhelpen.

  Ontdek hieronder nog meer cases van real-life toepassingen met een Digital Twin-model:

ACA & Digital Twin, de perfecte match

ACA Group is de ideale partner om de mogelijkheden van Digital Twin-toepassingen voor jouw business te verkennen:

 • One-stop-shop: ons multidisciplinaire team begeleidt je van A tot Z. Niet alleen met oplossingen, maar ook via interessante inzichten
 • Expertise: onze experts kunnen op elk moment in een digitaliseringstraject inspringen. Ze hebben ervaring met IoT en het bouwen van software voor Digital Twins
 • Innovatief: het is onze missie om bedrijven futureproof te maken met behulp van digitale tools en vernieuwende businessmodellen

Info & inspiratie
Meer weten over het potentieel van een Digital Twin? Hieronder hebben we een aantal interessante bronnen verzameld die je verder kunnen inspireren.

Contacteer Peter voor meer info:

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Digital Twin? Laat het ons weten ⬇️