TIPS EN ERVARINGEN VAN HET ACA-TEAMINNOVATIESHIP-IT DAYTEAMWORKSOFTWARE DEVELOPMENT
14/06/2021 • Shari Paret

ACA Ship-IT Day 2021: van idee tot innovatie in één dag

ACA Group organiseert jaarlijks een ACA Ship-IT Day. Onze teamleden kunnen op die dag hun innovatieve nieuwe ideeën tot in detail uitwerken en hun kennis vergroten. Teamleden vormen eigen teams en werken hun idee in slechts één dag zoveel mogelijk uit. In deze blog bespreken we de ACA Ship-IT Day van dit jaar en de projecten die daar uit voort zijn gekomen!

Het thema van dit jaar

Met meer dan 180 enthousiaste teamleden die zich volledig richten op innovatie en kwaliteit

draaide het thema dit jaar om 'innovatie in slechts één dag'. Veel bedrijven hebben vanwege de coronapandemie afgelopen jaar een versnelde digitale transformatie ondergaan. We zijn onder meer gespecialiseerd in digitale innovatie en we zijn andere organisaties dan ook graag ter wille bij deze uitdagingen. De ACA Ship-IT Day was dit jaar gericht op het ontwikkelen van innovatieve applicaties om onze klanten te ondersteunen.

Samen met enkele van onze klanten, hebben de diverse Ship-IT-teams innovatieve ideeën gevalideerd en uitgewerkt tot proof of concepts. Laten we de resultaten bekijken!

De teams en projecten van ACA Ship-IT Day 2021

1. My ACA: een gepersonaliseerd klantenportaal voor onze klanten

Bij ACA staat de eindgebruiker altijd centraal, in alles wat we doen. Het eerste team heeft vanuit dat uitgangspunt een klantenportaal ontwikkeld voor onze cliënten.

ACA ship-it day project een gepersonaliseerd klantenportaal

Dit klantenportaal is een centrale plek voor belangrijke informatie, klanten kunnen hier terecht voor:

  • live updates en informatie over hun projecten,
  • het zoeken van facturen, documenten en licenties
  • het uitvoeren van selfservice-acties.

We willen betrokken, tevreden en blije klanten. Een afgestemd portaal kan ons mede helpen om dat doel te bereiken. Naast dit hoofddoel, zal het werken in dit klantportaal de efficiëntie vergroten, overbodige communicatie verminderen en de service en ondersteuning richting onze klanten verbeteren en stroomlijnen.

Het portaal zelf is gebouwd in Liferay en integreert met diverse backend-systemen, zoals:

"Ik ben bijzonder tevreden over wat we hebben bereikt. Ik heb op deze dag met eigen ogen gezien dat we in korte tijd iets innovatiefs kunnen bouwen. De vaardigheden van mijn andere teamleden waren zeer indrukwekkend!"

Dorien Jorissen, Sustainability Expert bij ACA Group
Dorien Jorissen - Sustainability Expert

2. Mobiele job matching app

De teamleden van het mobiele team hebben samen een prototype ontwikkeld voor een mobiele applicatie om werkzoekenden en werkgevers te koppelen. Werkzoekenden kunnen naar links of naar rechts swipen om verschillende vacatures goed of af te keuren. Klinkt dit bekend? We noemen het “Tinder voor werkzoekenden”. 😀 

Werkzoekenden beginnen met het opstellen van een profiel en hun cv in de app. Ze kunnen vervolgens de vacatures bekijken waarin ze geïnteresseerd zijn. Deze vacatures kunnen worden gefilterd op functie, locatie, sector, anciënniteit enzovoort. Werkzoekenden kunnen bovendien (chat-)berichten versturen naar de werkgever waarin ze geïnteresseerd zijn.

Werkgevers kunnen hun bedrijf via de app onder de aandacht brengen met een eigen bedrijfsprofiel. Ze ontvangen meldingen als werkzoekenden hun vacatures interessant vinden, maar ze kunnen ook hun zoekresultaten bekijken en gegevens en cv's verzamelen op hun dashboard. Werkgevers kunnen ook berichten verzenden naar en vragen beantwoorden van werkzoekenden die in hen geïnteresseerd zijn.

De mobiele applicatie is geschreven in React Native en in de webtaal React. Het resultaat van die ontwikkeling is een native app voor zowel iOS als Android.

"Ik vond het geweldig! We begonnen de dag met een brainstormsessie om onze focus en taakverdeling te bepalen. Gedurende de dag hebben we regelmatig onze voortgang en resterende taken met elkaar besproken. Er werd per uur bekeken wat haalbaar zou zijn om aan het einde van de dag te leveren. Voldoende reden voor een gezonde portie stress :)”

Joren Vos, Mobile solution engineer bij ACA Group
Joren Vos - Mobile solution engineer

3. AI/AR for healing people

Eén van onze klanten uit de gezondheidszorg zocht al een oplossing die automatisch bepaalde zaken herkent, zoals letsel. De dagelijkse controle van letsel bij patiënten is immers tijdrovend en verloopt niet altijd even nauwkeurig. Dit derde Ship-IT-team besloot daarom een complete mobiele AI/AR-oplossing voor letselbeheer te ontwikkelen. Deze app kan onze klant tijd besparen, de kans op fouten verkleinen en het helingsproces verbeteren doordat zorgverleners zich kunnen richten op de daadwerkelijke zorg voor hun patiënten.

mobile team werkt aan een applicatie: AI/AR for healing people

De applicatie kan letsel automatisch opsporen, registreren en controleren door innovatieve technieken te gebruiken, zoals Artificial Intelligence (AI) en Augmented Reality (AR). Zorgverleners kunnen dankzij begeleide realtime diagnoses letsel zorgvuldig registreren en realtime voorspellingen ontvangen. De app maakt actuele foto's en gebruikt metadata om zaken toe te voegen en optimaal gebruiksgemak te bieden.

In de applicatie kunnen aanvullende gegevens worden toegevoegd, zoals de mentale en fysieke staat van patiënten en er kunnen voorspellingen worden gedaan op basis van hun medische database. Zorgverleners kunnen deze database benutten om vergelijkbare aandoeningen te vinden en patiënten efficiënter van dienst te zijn.

applicatie AI/AR for healing people

In de applicatie is een persoonlijke tijdlijn opgenomen om het verloop van bepaald letsel te volgen, maatregelen aan te dragen en tips te geven. De patiënt kan de app ook gebruiken om zelf controles uit te voeren. De app heeft daarnaast een dashboard met een overzicht van het geconstateerde letsel, statistieken om niet-geregistreerde foto's handmatig te koppelen en belangrijke trends te bekijken.

how to win the ACA ship-IT day?

"Het is geen eenvoudige opgave om binnen 8 uur een app te ontwikkelen die letsel kan herkennen. We wisten direct al dat de app aan het einde van de dag niet volledig zou zijn uitgewerkt en dat het meer een soort prototype zou worden. We hebben de machine learning kit van Google op iOS gebruikt om te laten zien wat de mogelijkheden zijn. Als we 8 uur langer de tijd hadden gehad dan hadden we ons detectiesysteem met modellen kunnen trainen om bijvoorbeeld het verschil te leren tussen kneuzingen en snijwonden."

Stijn Schutyser, UX / UI Designer bij ACA Group
Stijn Schutyser - UX / UI Designer

4. SecARity: veiligheid op de werkvloer

Een veilige werkplek is cruciaal. Dit team wilde als Ship-IT-project de integratie van veiligheidsvoorschriften op de werkplek verbeteren en de toegang vereenvoudigen en gebruiksvriendelijk maken voor alle medewerkers in risicoprofielen.

Het team ontwikkelde voor onze cliënt IDEWE een Augmented Reality-applicatie (AR) die veiligheidsinstructies, voorschriften en informatie biedt voor bepaalde ruimtes en/of machines. Het team kan het risico op ongelukken zodoende aanzienlijk verminderen.

Deze flexibele applicatie bevat geen overbodige informatie en kan automatisch met behulp van nabijgelegen touchpoints worden geactiveerd. De applicatie kan bovendien aan gebruikersprofielen worden aangepast, zodat gebruikers meldingen ontvangen op basis van hun profiel of functie.

Ons team heeft bij het ontwikkelen van deze applicatie twee tools gebruikt. De eerste is Google ARCore, een gratis applicatie om AR-applicaties te maken. Het team heeft Google ARCore gebruikt om bepaalde objecten te herkennen (in dit geval een QR-code). Andere aspecten in de wereld zijn vervolgens in kaart gebracht in relatie tot de locatie van deze QR-code en zijn weergegeven in AR.

Voor de live demo tijdens de eindpresentatie werd Vuforia gebruikt. Deze applicatie is niet gratis, maar wel gebruiksvriendelijker. Het voordeel van deze tool is dat het mogelijk is om zaken te laten zien en vorm te geven zonder echt te hoeven programmeren.

het team werkt aan een AR-applicatie voor een veilige werkplek

Ik heb voor mijn afstudeerscriptie veel geëxperimenteerd met AR binnen een Industry 4.0-context. Dit project was mij dankzij die eerdere ervaring dan ook op het lijf geschreven. Het was fantastisch om met het team samen te werken en buiten de lijntjes te mogen kleuren. :)”

Louis Hendrickx, Java solution engineer bij ACA Group

5. Service mesh to the rescue

Er zijn een aantal architecturale trends in de cloud-native ruimte. Bij dit Ship-IT-project wilde het team verkennen welke mogelijkheden service mesh oplevert voor ontwikkeling en implementatie voor onze cliënt Valipac. Een service mesh, zoals open-source project Istio, is een methode om de wijze te beheren waarop verschillende applicatieonderdelen gegevens met elkaar delen. Zo begrijpen we beter hoe applicaties zich gedragen en verzoeken afhandelen.

De activatie en afstemming van baanbrekende oplossingen voor Valipac verschaft ons in het bijzonder inzicht in hoe applicaties met elkaar samenwerken via request/response-mechanismen. Dit levert echter onvoldoende inzicht op over applicaties die asynchroon samenwerken met events (d.w.z. event-driven architectuur). Ons team heeft onderzocht hoe we service mesh kunnen uitbreiden om binnen een topologiediagram ook inzicht te bieden in deze interacties. Het team heeft een plug-in geschreven voor de Istio-service mesh op basis van WebAssembly. Met de plug-in wordt de meetwaarde van het topologiediagram gegenereerd met de bron van een eventproducent en de bestemming van een eventconsument.

service mesh

Ons team heeft onder andere geleerd dat het niet eenvoudig is om met WebAssembly een dergelijke plug-in te schrijven. Het betreft een relatief nieuwe technologie en ze hadden weinig ervaring met de taal. Ze ontdekten echter dat ze het topologiediagram ook op dezelfde manier met de applicatiecode zelf kunnen bouwen. We kunnen dankzij het topologiediagram zodoende ook zien welke applicaties met elkaar via events samenwerken. Dit betekent dat het applicatielandschap beter waarneembaar is voor event-driven architecturen, zoals Valipac.

6. Clickie - we're just a click away

Het bieden van uitmuntende service aan onze klanten staat voorop bij onze Atlassian-experts. De support die ACA biedt zou volgens het team beter moeten worden afgestemd op onze cliënt MLOZ. Ze wilden de applicaties die we bij MLOZ uitvoeren daarom integreren met ons eigen track-it systeem. Dit betekent dat ons supportteam direct alle relevante gegevens ontvangt als de cliënt een ticket aanmaakt.

atlassian team aan het werken aan een atlassian project voor ship-it day

Ons team heeft Autoblocks gebruikt om dit project te integreren. Autoblocks is een door onze partner Adaptavist gebouwd integratieplatform dat kan worden geïntegreerd met Atlassian-tools.

7. Order tracking voor een klant in de farmaceutische sector

De klant van dit Ship-IT-project verzorgt transportdiensten voor apotheken en zal dit in de toekomst ook uitbreiden naar patiënten. Ze hebben momenteel nog niet veel mogelijkheden om orders te volgen en uit te voeren. Onze achtste Ship-IT wilde deze klant helpen met een gebruiksvriendelijk platform om orders te volgen en feedback van eindgebruikers te ontvangen. Een platform waar gebruikers bepaalde items opnieuw kunnen bestellen.

Een dergelijk orderopvolgingssysteem levert voordelen op voor diverse spelers van onze cliënt. Apotheken hebben een beter overzicht van de status van hun orders en kunnen die informatie met hun eindklanten delen. Patiënten kunnen op hun beurt orders op eenvoudige en gebruiksvriendelijke wijze plaatsen en volgen.

collega's aan het werk voor een order tracking project

En de winnaar van de Ship-IT Day is...

De diverse teams moesten aan het einde van de dag een proof of concept demonstreren en presenteren. Elk team heeft hun project gepitcht bij alle andere teams. Iedereen heeft op basis van het thema bepaald welk project hun favoriet was.


Project 1, My ACA, heeft dit jaar de trofee in de wacht gesleept! We denken bij ACA al enige tijd na over het bieden van een optimale klantervaring aan onze klanten. De ACA Ship-IT Day was een uitgelezen kans om met behulp van nieuwe tools een dergelijk portaal te ontwikkelen. Veel van onze medewerkers hebben op dit project gestemd vanwege het innovatieve karakter en de toegevoegde waarde voor onze klanten. Het voorstel zal nu eerst door een aantal pilotklanten worden getest en er wordt een inschatting gemaakt van de verdere uitwerking van MVP1 die daarna wordt ingediend bij ons managementteam. We zullen na het doorlopen van deze stappen op zoek gaan naar een sponsor.

winnaar van de ship-it day: het ACA klantenportaal

Onze felicitaties gaan uit naar het complete team met experts en alle andere teams die een bijdrage hebben geleverd aan deze geweldige Ship-IT Day. We kijken nu al uit naar volgend jaar!

Shari Paret