TIPS EN ERVARINGEN VAN HET ACA-TEAMAGILECONTENT & COLLABORATIONCREATIEFCONTINUOUS IMPROVEMENT
18/07/2023 • Ulrich Bervoets

De ACA methodologie: garantie voor vlotte projecten en tevreden klanten

Al meer dan twintig staat ACA Group bekend voor zijn sterke projectmethodologie. Na de laatste jaren van exponentiële groei was het noodzakelijk om onze gezamenlijke projectaanpak kritisch te bekijken en te aligneren. Al was het maar om opnieuw de focus te leggen op één uniforme methodologie die alle teams toepassen voor hun projecten. Ook in de toekomst willen we immers de gekende ACA-kwaliteit blijven garanderen.

Om te komen tot één gealigneerde methodologie over alle ACA-teams heen, werd er een chapter* van projectmanagers en analisten opgericht om de vernieuwde methodologie te stroomlijnen, scherp te stellen, en elkaar te challengen. Ulrich Bervoets, trekker van de ACA chapters, vertelt er alles over in dit artikel.

Waarom is een projectmethodologie zo belangrijk voor ACA Group?


“Onze projectmethodologie biedt een gestructureerde aanpak voor het uitvoeren van projecten. Het stelt ons niet alleen in staat om duidelijke doelstellingen te definiëren en de scope van het project af te bakenen, maar ook om te voorspellen wanneer het project klaar zal zijn en hoeveel het zal kosten. Door open communicatiekanalen te bieden, kunnen we effectief samenwerken met onze klanten.

Onze methodologie omvat ook risicobeheer, kwaliteitsborging en regelmatige rapportage, wat resulteert in een hogere slagingskans en tevredenheid bij onze klanten.

Kortom, onze projectmethodologie waarborgt dat projecten op tijd, binnen het budget en naar tevredenheid worden afgerond.”

ACA Group werkt al meer dan twintig jaar volgens een op Agile gebaseerde methodologie en was hiermee een van de pioniers. Waarom was er nood aan een update?


“De laatste jaren is ACA Group sterk gegroeid. Zo zijn er op korte tijd veel nieuwe collega’s en nieuwe business units bij gekomen. Hoewel elke afdeling oorspronkelijk gestart is vanuit dezelfde methodologie, zijn er, om maximaal op de noden van de klant in te spelen, gaandeweg verschillen ontstaan in de manier waarop projecten worden aangepakt.

Met onze methodologie willen we organisatiebreed werken met een uniforme aanpak. Zo kunnen we ook in de toekomst onze gekende ACA-kwaliteit blijven bieden. Een klant die met verschillende ACA-afdelingen samenwerkt heeft er baat bij dat elk project op eenzelfde manier wordt aangepakt. Het zorgt voor maximale voorspelbaarheid, transparantie en vertrouwen.”

Heeft deze uniforme projectmethodologie ook voordelen voor ACA Group en haar medewerkers?

“Zeker! Het bevordert de samenwerking tussen verschillende afdelingen.

Als elke business unit op dezelfde manier werkt, is het veel makkelijker om analisten en projectmanagers in te schakelen voor verschillende projecten over verschillende business units heen. Ook voor onze team leads en managers is zo’n uniforme projectaanpak heel makkelijk. Wanneer iedereen dezelfde tools en principes gebruikt, wordt de interne communicatie en informatieuitwisseling een stuk makkelijker.

Onze methodologie is bovendien niet alleen efficiënt en vernieuwend, maar ook fun. Dankzij onze chapterwerking komen al onze analisten en projectmanagers regelmatig samen om kennis te delen en elkaar te challengen. Het helpt onze collega’s om continu te groeien in hun rol. We merken dat onze unieke werking heel aantrekkelijk is voor analisten en projectmanagers die bij ons willen komen werken.

Dus ook op vlak van employer branding heeft het zijn voordelen.” 

Hoe willen jullie ervoor zorgen dat elke ACA-medewerker de nieuwe methodologie kent en consequent toepast, ook op lange termijn?

“Eerst en vooral zullen we nieuwe collega’s vanaf de onboarding onderdompelen in onze methodologie aan de hand van verschillende learning paths. Daarnaast willen we algemene awareness opbouwen rond onze technieken en projectaanpak. Via interactieve kennisdeling en inspiratiesessies, waar plezier en leren gecombineerd worden, willen we collega's informeren en ondersteunen in hun ontwikkeling als ambassadeurs van de ACA methodologie.

Nu willen we de verschillende business units en teams zoveel mogelijk ondersteunen bij de opstart van een nieuw project en hen tijdens het project doelgericht coachen. Daarnaast willen we onze team leads motiveren om dit proces te ondersteunen en te monitoren voor zijn/haar eigen team.

We merken in onze lopende projecten dat onze methodologie zijn vruchten afwerpt, maar willen deze in de toekomst continu blijven verbeteren."

* Over de chapters van ACA: Het doel van de chapterwerking is om ACA-medewerkers met gelijkaardige functies en verantwoordelijkheden die verspreid zitten over verschillende business units en locaties, samen te brengen om tot een uniforme manier van werken te komen. Zo ontstaat er een kruisbestuiving waardoor iedereen van elkaar leert en elkaar versterkt. Bovendien is het voor klanten, die met meerdere business units samenwerken, veel duidelijker als elk van deze business units op een gelijkaardige manier werkt.
Binnen ACA bestaan er vandaag chapters voor o.a. project managers, analisten en supportmedewerkers.


Wil je meer te weten komen over de ACA methodologie?